Kategorier
Stugföreningar Utbildning

Värderingskurs

I Stockholm säljer vi inte våra stugor till högstbjudande på marknaden. Istället har vi ett värderingssystem och nu är det dags för kurs för nya värderare.

Nu är inbjudan till kurs för nya värderare utskickad till alla stugföreningar. Kursen kommer att hållas två söndagar i maj. I juni hålls en kurs för redan aktiva värderare.

Eftersom vi i Stockholm inte säljer våra stugor till högstbjudande på marknaden har vi utarbetat ett värderingssystem. Vi har en grupp erfarna värderare som kan erbjuda handledning och även värdering av stugor så att det blir rättvist och fungerar på samma sätt i hela staden. Varje år ordnas utbildning för gamla och nya värderare.