Miljö

Stockholms koloniområden är en viktig del av stadens gröna infrastruktur. Koloniträdgårdarna är en oas för småfåglar, ekorrar och många andra smådjur och insekter. Här finns en mångfald av blommande växter som gynnar bin, humlor och fjärilar. Här finns levande jordar med ett myller av småkryp och mikroorganismer.

Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att öka den biologiska mångfalden i staden och förbättra miljön genom exempelvis plantering av träd och buskar. Vi arbetar för att koloniträdgårdar ska ha slutna kretslopp och en så liten påverkan på klimatet som möjligt. På agendan står bland annat ökad kompostering, minskad användning av plaster, hushållning med vatten och att inte bidra till spridningen av invasiva främmande arter. Från våren 2023 driver vi en kampanj för att minska användningen av torv i koloniträdgårdar.

Läs om hur du blir självförsörjande på jord och näring!

Humlor, getingar och ett honungsbi samsas vid middagsbordet – en martorn. Foto Barbro Wikman, Gubbkärrets Koloniträdgårdsförening

Miljödiplomera föreningen!

Miljö­­diplomer­ingen är en metod och en pedagogisk vägledning för miljöarbetet i föreningen. Under processen utvecklar medlemmarna sina kunskaper och stärker samarbetet inom föreningen och med andra koloniträdgårdsföreningar.

Läs om hur miljödiplomeringsarbete går till på Koloniträdgårdsförbundets sida!

Så här ligger vi till just nu med miljödiplomering i Stockholm (listan uppdaterad december 2022):

Föreningar som påbörjat sin miljödiplomering

Barnängens koloniförening  
Drevvikens fritidsträdgårdar
Iris koloniträdgårdsförening
Johannelunds koloniträdgårdsförening
Lilla Frescati koloniförening
Lövsta koloniträdgårdsförening
Riddersviks gårds fritidsträdgårdsförening
Skrubba koloniträdgårdsförening
Stora Mossens koloniträdgårdsförening
Sundby fritidsby koloniträdgårdsförening

Diplomerade föreningar

GRUNDNIVÅ
Enskede Gårds Koloniträdgårdar  
Eriksdalslunden koloniträdgårdsförening
Forsåns Trädgårdsförening  
Fågelsångens Trädgårdsförening
Gubbkärrets koloniträdgårdsförening
Pungpinans Fritidsträdgårdar 
Riksby koloniförening
Skanskvarn, Koloniträdgårdsföreningen  
Skarpnäcks fritidsträdgårdar
Söderbrunn Koloniförening
Södra Årstalundens Koloniträdgårdsförening
Tanto Mindre Koloniträdgårdsförening
Tanto Norra koloniträdgårdsförening
Täppans fritidsträdgårdar
Zinkens Odlarförening  
Åkeshov III  koloniförening
Årstafältets koloniområde


BRONS
Eken, Koloniförening  
Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening  
Listuddens Koloniträdgårdsförening 
Orhem Fritidsträdgårdar Trekanten
Orhems Koloniträdgårdsförening  
Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening  
Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening  


SILVER
Råcksta Fritidsträdgårdar  


GULD
Björkhagens Fritidsträdgårdar  
Gubbängens Fritidsträdgårdar  
Linnea Koloniträdgårdsförening  
Långholmens Koloniträdgårdsförening  

guldbagge
Guldbagge. Foto Elisabeth Eriksson