Om oss

Stockholms Koloniträdgårdar organiserar över 70 föreningar i Stockholms stad och dryga 7000 kolonister.

Tillsammans sköter vi flera hektar parkmark och även områden inom naturreservat.

Eftersom vi arrenderar marken av staden är det viktigt att vi har goda och täta relationer till den. Det blir lättare för staden att kommunicera med en motpart istället för 70 olika. Vi tror att det är en styrka för kolonirörelsen att vi organiserar oss så att vi kan tala med en röst. Det är också en fördel för den enskilda föreningen att ha 70 vänföreningar som backar en den dag det till exempel blir problem med arrendet. 

Tillsammans arrangerar vi också kurser i både odling, trädgårdskultur, miljö och föreningsfrågor. Vi har trädgårdsintresset och föreningsbestyren gemensamt och därför kan vi också ordna kurser som passar just oss. För odlare i en medlemsförening är kurserna gratis och som styrelsemedlem kan du få just det stöd i föreningsarbetet som du behöver. 

Är din förening redan medlem – grattis! Och om ni inte är det: välkomna att bli en del av vår rörelse för en trädgård för alla i Stockholm!

 

 

Vill du veta mer? Här beskriver vi hur organisationen är uppbyggd och hur den arbetar.

Stöd till medlemsföreningarna. Utbildningar, föreningsfrågor, värderingar och mycket mer: det här kan vi hjälpa medlemsföreningar med

Medlemmarna. Vi har drygt 70 anslutna föreningar. Här finns länkar (eller e-post) till alla medlemsföreningar

Ordningsföreskrifter. Alla föreningar har samma ordningsföreskrifter. Föreningarna kan lägga till punkter, men inte ta bort från de gemensamma.

Stadgar. Här finner du Stockholms Koloniträdgårdars stadgar: Stadgar för Stockholms Koloniträdgårdar från 23 maj 2019

Här är stadgar för våra medlemsföreningar: Normalstadgar för medlemsföreningar

Förtroendevalda. På årsmötet väljs varje år en styrelse, men också ledamöter till kommittéer som arbetar med speciella frågor, t.ex. miljö eller utbildning. Här finns alla förtroendevalda

Årsmöten. Här finns protokoll och verksamhetsberättelser från årsmöten de senaste åren.

Kolonisternas hus. Vårt hus vid Hornsbergs strand är till för alla medlemmar. Läs mer.