Kategorier
Utbildning

Höstens kurser för styrelser

Stockholms koloniträdgårdar kan nu i samarbete med Studiefrämjandet erbjuda våra medlemsföreningar möjlighet att gå två viktiga kurser i föreningskunskap, helt utan kostnad för föreningen.

Den ena kursen riktar sig till den som arbetar i en styrelse, den tar upp allt från årsmöten och protokoll till styrelsens juridiska ansvar. Det är två digitala träffar den 19 och 26 oktober, kl 18.00 – 21.00. 

Den andra kursen är för dig som har uppdrag som kassör i en ideell förening, den tar bland annat upp grundläggande bokföring och bokslut,  viktiga delar som det är bra att ha koll på. Även den här kursen är två digitala träffar, 10 och 17 november, kl 18-21. 

Fullständig information om kurserna och om hur man anmäler sig har skickats till alla föreningar. Hoppas att det är många som har möjlighet att ta den här möjligheten att bli lite tryggare i styrelsearbetet. Det är en kunskap som är värdefull i många andra sammanhang också.

Kategorier
Utbildning

Träff för studieorganisatörer

Din koloniträdgårdsförening kan söka studiebidrag till föreläsningar och annan utbildning från Koloniträdgårdsförbundet (KTF). Medlemmar i din förening kan också utan kostnad delta i föreläsningar och kurser som ges av KTF och regionföreningen Stockholms Koloniträdgårdar.

Onsdagen den 29 september kl 18-20 inbjuder Stockholms Koloniträdgårdar till en Zoom-träff för studieorganisatörer i regionens koloniträdgårdsföreningar.

Kvällens program:

Helena Westerling, KTF, informerar om KTF:s kriterier för att söka studiebidrag 2021.

Ingrid Rogblad, Studiefrämjandet, informerar om vilket stöd föreningen kan få.

  • Förslag till aktiviteter, studiecirklar och föreläsare
  • Tid för utbyte av tips, önskemål och idéer om studier
  • Information om kommande aktiviteter

Anmäl dig senast  20 september 2021 genom att skriva till utbildning@sthlmkoloni.se Uppge namn och koloniträdgårdsförening. Du får zoom-länken i ett e-postbrev.