Kategorier
Utbildning

Höstens kurser för styrelser

Stockholms koloniträdgårdar kan nu i samarbete med Studiefrämjandet erbjuda våra medlemsföreningar möjlighet att gå två viktiga kurser i föreningskunskap, helt utan kostnad för föreningen.

Den ena kursen riktar sig till den som arbetar i en styrelse, den tar upp allt från årsmöten och protokoll till styrelsens juridiska ansvar. Det är två digitala träffar den 19 och 26 oktober, kl 18.00 – 21.00. 

Den andra kursen är för dig som har uppdrag som kassör i en ideell förening, den tar bland annat upp grundläggande bokföring och bokslut,  viktiga delar som det är bra att ha koll på. Även den här kursen är två digitala träffar, 10 och 17 november, kl 18-21. 

Fullständig information om kurserna och om hur man anmäler sig har skickats till alla föreningar. Hoppas att det är många som har möjlighet att ta den här möjligheten att bli lite tryggare i styrelsearbetet. Det är en kunskap som är värdefull i många andra sammanhang också.