Kategorier
Fritidsträdgårdar

Redskapslådor

Jobbstart-Lundaverkstaden tillverkar redskapslådor och åtar sig även reparationsuppdrag. Beställningar kan bara göras av föreningar, inte av enskilda medlemmar.

Utförandet kan varieras – lådan kan förses med beslag som gör den inbrottssäkrare, lockets stödribbor kan läggas ovanpå eller på undersidan och pappen kan gå runt hela lockkanten. Måttet är 200 cm lång x 60 cm bred x 55 till 60 cm hög.

Så här ser lådorna ut:

Priset för virke har gått upp det senaste året. De ändras också nästan varje vecka, så det går inte att ge ett fast pris. Kontakta Rosario Fichera så får ni ett prisförlag. Priset 2022 kommer tyvärr att vara ungefär dubbelt så högt som förra året.
Rosario Fichera telefon 08-760 99 19, rosario.fichera@stockholm.se