Kategorier
Stugföreningar

Ellevios orättvisa priser

I början av året skrev Stockholms Koloniträdgårdar ett öppet brev till Ellevios styrelse angående deras chockhöjning på 200% av det elabonnemang som en stugkolonist har. Vi anser att det märkligt att den som använder väldigt lite el, och endast under sommarhalvåret, ska betala lika mycket för ett abonnemang som den som bor i en stor villa året runt. Vi påpekade också att Eon valt en annan väg och infört en särskild tariff för den lilla brukaren samt att Energimarknadsinspektionen sagt att det inte finns något som hindrar Ellevio från att göra samma sak.

Vi sitter fast i ett bolags monopol-klor, vi kan inte välja en annan nätägare. Den som äger våra nät, Ellevio, skriver nu i sitt svarsbrev till oss att deras priser är rättvisa och väl speglar de kostnader som de olika kundkategorierna ger upphov till i elnätet. Att Eon valt att ge den lilla konsumenten ett abonnemang med lägre fast kostnad kunde de inte kommentera. Deras utgångspunkt är att Ellevio inte gör skillnad på kunder med liten förbrukning och de som har en högre förbrukning eftersom den största delen av den fasta elnätskostnaden ändå är densamma. “Ingen kundkategori ska subventionera andra gruppers behov” stod det i svarsbrevet.

Vi blev inte förvånade. De kan ju göra som de vill. Men med tanke på att de har monopol och vi inte kan välja bort dem borde även Ellevio insett att en höjning på 200% är osmakligt. Och med tanke på att det endast rör sig om kolonister som inte ens utgör en procent av alla deras kunder så hade ett tillmötesgående kunnat ge dem lite så kallad “goodwill”. Och detta till en kostnad som förmodligen knappt märkts för företaget.

Att välja att belöna den som använder lite el hade kunnat användas i syfte att visa Ellevios medvetenhet om vikten av att spara energi. 

Istället har Ellevio seglat upp som ett av de mest illa omtyckta företagen just nu bland våra medlemmar.

Det är många som är arga och flera som själva anmält detta agerande till Energimarknadsinspektionen. Vi kommer därför att kalla till ett möte för de kolonister som samlat på sig egen information och själva agerat så att vi kan byta kunskap och prata taktik och strategi tillsammans. Är du en av dem som själv agerat och därmed har konkret information eller kanske sitter på kontakter till media blir vi glada om du hör av dig: info@sthlmkoloni.se

Kategorier
Stugföreningar

Öppet brev till Ellevio om ny tariff för kolonistugor

Till Ellevio (via Annika Liedgren)

Johan Lindehag, vd
David Bjurhall, ansvarig för reglering
Henrik Bergström, ansvarig för samhällskontakter
Kristofer Fröjd, ansvarig för strategi och affärsutveckling
Anna Lidberg, kommunikationschef

cc Energimarknadsinspektionen

 

Energimarknadsinspektionens beslut angående icke-diskriminering tolkas olika av Ellevio och Eon

Ellevio har fattat beslut att slå ihop två kundkategorier till en. Den ena kategorin är alla de som har en kolonistuga i Stockholm, en stuga som aldrig får vara större än 26 kvm (i vissa koloniområden går gränsen vid 14 kvm) och där man endast får bo under sommarhalvåret. Den andra kategorin är alla andra villor och fritidshus. Det vill säga hus där du ofta har stor elkonsumtion och möjlighet att bo permanent.

Vi har frågat Ellevio via kundtjänst varför de tagit bort den tariff som tidigare använts för dessa små stugor som ofta inte har en högre anslutning än 16 A. Svaret är att det beror på ett beslut som fattats av Energimarknadsinspektionen. “Nätföretaget får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan. Att avgifterna ska vara icke-diskriminerande innebär att nätföretaget inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.” Men är verkligen den som bor i en liten kolonistuga och kanske konsumerar mellan 500 och 2000 kWh/året samma kundkategori som den som bor i en stor villa i Enskede året om?

Samtidigt har Eon, den andra stora elleverantören i vår region fattat ett helt annat beslut, de har en särskild tariff för den lilla konsumenten, den som inte har mer än 16 A och inte konsumerar mer än 8000 kWh om året. Den lilla konsumenten kan också vara en kategori. Enligt information till en av våra medlemmar från Energimarknadsinspektionen finns det inget som hindrar att Ellevio skulle göra något liknande. Till exempel skapa en tariff för kolonistugeägare eller koloniområden, så länge alla inom den kategorin och tariffen behandlas lika.

Vi anser att det diskriminerar våra medlemmar om de ska betala samma tariff som den som bor i en villa och utgör stor belastning på vårt elnät och konsumtion.

I kolonistugorna körs inga tvätt- eller diskmaskiner, konsumtionen ligger långt under 8000 kWh/året. Att då höja månadsavgiften med 200% från 105 kronor till 310 kronor för det abonnemang som tidigare kallades Bas och påstå att höjningen delvis kompenseras av att den rörliga avgiften blir några ören billigare är märkligt, för att inte säga magstarkt. En tariff baserad på konsumtion som den Eon har infört innebär dessutom ett positivt incitament att hålla sin elförbrukning låg och det är något vi alla behöver göra idag.

Det är alltså fullt möjligt för Ellevio att ändra sitt beslut och införa en tariff liknande den Eon har. Om ni inte gör detta vill vi ha ett svar som förklarar varför ni har gjort detta aktiva val att höja avgiften för våra medlemmar med 200%. Stockholms koloniträdgårdar representerar 7000 kolonister i Stockholm stad varav ungefär hälften har stugor med el. Vi förväntar oss att ni agerar.

 

Katja Jassey, ordförande Stockholms Koloniträdgårdar