Kategorier
Fritidsträdgårdar

Dagstugor kan bli tillåtna

Trafikkontoret är positiva till att frågan om dagstugor utreds. Vi tillsätter nu en arbetsgrupp som ska ta fram prototyp till dagstuga i dialog med Trafikkontoret.

Dagstugor kan bli tillåtna i Stockholm. Men mycket arbete återstår.

Frågan om dagstugor i fritidsträdgårdar har varit aktuell i över ett decennium. En dagstuga skulle kunna ge kolonisten på en odlingslott möjlighet att söka skydd för sol och regn, att kunna vila en liten stund, att förvara både redskap och kaffekoppar på det sätt som odlaren själv önskar och mycket mer.

Trafikkontoret är positiva till att frågan utreds men förutom konstruktionsfrågor kräver bygglovsfrågan en lösning. Våra fritidsträdgårdar ligger på olika slags mark och det kommer förmodligen att kräva olika lösningar vad gäller just bygglov. I ett möte den 10 juni med Trafikkontorets avdelningschef för Stadsmiljö och den landskapsarkitekt som ansvarar för koloniområden beslöts det att Trafikkontoret ska samverka med Stockholms koloniträdgårdar och stödja oss i detta arbete.

Vi tillsätter nu en arbetsgrupp som ska ta fram prototyp till dagstuga i dialog med Trafikkontoret.