Kategorier
Miljö

Miljödiplomera föreningen

Samla en grupp intresserade, gå igenom  miljödiplomeringskriterierna och bjud gärna in någon från en diplomerad förening för att få goda råd och tips.

Från Koloniträdgårdsförbundet får ni också stöd – kontakta Ulf Nilsson, ulf.nilsson@koloni.se. Kriterierna och en kompletterande handledning kan laddas ner här.