Kategorier
Fritidsträdgårdar Stugföreningar

Föreningarnas årsmöten i pandemi-tid

Snart dags för årsmöten i alla våra koloniföreningar. Nu börjar förberedelserna och det är dags att kolla stadgarna så att alla formalia följs. Kallelsen ska ut sex veckor före årsmötet, motioner in senast 4 veckor före och handlingarna ut senast 2 veckor före mötet.

Enligt Länsstyrelsen är möten i ideella föreningar varken allmänna eller privata och de omfattas alltså inte av pandemilagen. Men självklart måste vi tillämpa rekommendationerna för att försöka minska smittspridningen.

Långt ner under Frågor och svar på Länsstyrelsens hemsida står om årsmöten. De skriver:

”Ett årsmöte ses normalt inte som en offentlig tillställning, allmän sammankomst eller privat sammankomst och omfattas därför inte av den tillfälliga covid-19-lagen.

Som alltid gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Läs mer om vilka nationella allmänna råd och rekommendationer som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.”

Kategorier
Miljö Utbildning

Inget Frörus i februari

Smittspridningen av covid-19 har ju tagit ny fart och det blir med nya restriktioner inte möjligt att ordna Fröruset 12 februari som det var tänkt. Kanske blir läget bättre i mars, i så fall gör vi Frörus då.