Att bli och vara kolonist

Enda sättet att få en lott i Stockholm idag är att ställa sig i kö till en eller flera av stadens alla föreningar. Varje förening har sin egen kö. Här hittar du alla våra föreningar!

Aldrig har så många stockholmare velat bli kolonister som nu. Köerna till våra områden blir allt längre och vi gör vårt bästa att få staden att anlägga nya områden. Att ha en lott, vare sig det är en med stuga eller utan, är en vardagslyx som vi vill att fler ska kunna njuta av.

Att vara kolonist innebär att du kan ägna din fritid åt att odla och vara delaktig i en trädgårdskultur men också att du blir en del av en levande folkrörelse. 

Det är roligt att odla men det är en tidskrävande hobby. Ogräs ska hållas under kontroll, plantor dras upp, buskar beskäras, grödor skriker efter näring och vatten. Har du fått en stuglott ska du även kunna sköta om huset. Om du inte sköter om din lott riskerar du att förlora den enligt de regler som gäller för arrendet.

När du får en lott kommer du in i ett nytt socialt sammanhang med grannar som delar samma intresse. Som medlem i en förening kommer du att vara med och dela ansvar för skötsel av gemensamma ytor och byggnader.

Även om en lott är som ett krävande husdjur ibland så är det också den plats där många av oss hämtar energi och finner frid.

Här finns hemsidor eller e-postadresser till våra medlemsföreningar!