Stugföreningar

Här samlar vi material som styrelserna för stugföreningar särskilt behöver.

Blanketter

Blanketter för nedladdning.

Arrendekontrakt

Försäljning av stuglott hembud

Köpeavtal för stuglott

Överlåtelse av arrende stuglott

 Ansökan om medlemskap, stugförening

Checklista vid försäljning stuga

Beställning stuglottsvärdering, skrivbar

Värderingsfrågor

Stockholms Koloniträdgårdars värderingskommitté hanterar alla frågor angående värderingar av stugor och markanläggningar. Kommittén kontaktas via e-postadressen vardering@sthlmkoloni.se

Aktuella prislistor och information om värdering distribueras årligen under mars/april till Stockholms Koloniträdgårdars stugföreningar. De går till den e-postadress föreningen har anmält till Koloniträdgårdsförbundet. Materialet ska endast delges personer som har föreningens värderingsuppdrag och har deltagit i Stockholms Koloniträdgårdars värderingsutbildning.

Värderingskommittén genomför varje vår utbildning i värdering och användning av värderingshjälpmedel. Inbjudan sänds till alla stugföreningar inom regionen. Föreningarnas värderare bör genomgå Stockholms Koloniträdgårdars värderingsutbildning vart tredje år för att hålla kunskaperna aktuella. Nya värderare rekommenderas att följa med en erfaren värderare vid ca fem tillfällen för att få stöd inför sin egen värdering.

Handledare för värderare bokas via vardering@sthlmkoloni.se. Avgiften är 1.500 kr per objekt. Handledaren utför ingen värdering utan är endast behjälplig vid utförandet. Eftersom handledning inte ersätter värderingsutbildningen ska den som handleds först ha genomgått Värderingskursen.

Om säljaren inte är nöjd med den egna föreningens värdering kan Stockholms Koloniträdgårdars värderingskommitté utföra en omvärdering, som därefter lämnas till föreningens styrelse för godkännande. Föreningen beställer omvärdering på Stockholms Koloniträdgårdars blankett ovan. Kostnaden för värdering är 2.500 kronor (2022) som inbetalas till bankgiro 5493-3643, varefter beställningen sänds till vardering@sthlmkoloni.se. Därefter blir koloniföreningens kontaktperson och kolonisten kontaktade för överenskommelse om tid för omvärderingen. Om säljaren inte heller godkänner Stockholms Koloniträdgårdars värdering återstår för säljaren att vända sig till Arrendenämnden i Stockholm för prövning.

I princip utför Stockholms Koloniträdgårdars värderingskommitté endast omvärderingar, eftersom säljaren annars inte kan få en omvärdering utan måste vända sig direkt till Arrendenämnden. Vi rekommenderar därför att alla föreningar har tillgång till utbildade värderare, antingen i den egna föreningen eller genom samarbete med annan stugförening. I undantagsfall kan Stockholms Koloniträdgårdars värderingskommitté utföra en förstavärdering.

Det är föreningsstyrelsen som är ansvarig för värderingen. Ersättningen för värderingen ska därför betalas till föreningen, alltså inte till värderarna.

Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här: Om taxering -2020