Pyralider: gift i gödsel

Pyralid är ett ogräsmedel som sprutas i lantbruket mot örtartade ogräs och bryts ner extremt sakta. Via stallgödsel och halm samt näringsprodukter i handeln hamnar det i fritidsodlares och husbehovsodlares odlingar.

Analys av gödsel från två föreningar i Stockholm

I början av juli samlades växtprover och gödsel in på Pungpinans fritidsträdgårdar och Årstafältets koloniområde. Proverna skickades av FOR till laboratorium i Nederländerna.

I proverna från Pungpinan fanns mycket höga nivåer av klopyralid 466 µg/kg och dessutom hittades pikloram i hästgödseln. Det gick även att mäta halten av klopyralid i växtproverna (105 µg/kg i blad och 109 µg/kg i frukt). Fårgödslet som använts på Årstafältet hade lägre halt klopyralid (9,4 µg/kg) men tyvärr även aminopyralid 17 µg/kg.

Det allvarliga med aminopyralid och pikloram är att nedbrytningstiden är lång. Det kan i värsta fall ta år innan de försvunnit. Värme, fukt och en levande jord med mycket jordbakterier skyndar på processen. Vi har även kunnat konstatera att mängden klopyralid i hästgödseln inte bara hämmat tillväxten och orsakat missbildade frukter – det har också skadat vissa grödor så att de inte kunnat ge någon frukt alls.

”/”

Då hästarna stod på torv vet vi att gifterna kommit genom det de ätit. Gifterna kan passera genom en kropp utan att brytas ned, det är först när de kommer i kontakt med jordbakterier som den processen påbörjas. I konventionell odling av spannmål, majs och sockerbetor är det vanligt att dessa ogräsbekämpningsmedel används.

Använd inte stallgödsel utan provodling

Vi kan inte längre rekommendera att våra föreningar tar hem stora lass stallgödsel utan att först kontrollera vad djuren ätit eller göra en provodling, en så kallad biotest. En provodling gör du lättast genom att blanda gödsel med jord och så bondbönor. De kommer att få skruvade och ihopvikta blad väldigt tidigt om det finns gifter i gödslet. Det är en märklig situation att befinna sig i för en organisation som står för ekologisk odling och alltid rekommenderat naturgödsel tidigare. Koloniträdgårdsförbundet har därför pausat kravet att endast använda naturgödsel i miljödiplomerade föreningar. Konstgödning blir tillåtet under en period men bäst är att använda det som finns i lottens kretslopp som gräsklipp, gödselvatten av ogräs eller guldvatten.  Läs mer här

På Pungpinan genomfördes ett försök med att påskynda nedbrytningsprocessen genom att tillföra en mängd aktiva jordmikrober. Tyvärr visade det sig att ogräsgiftet fortfarande var aktivt efter fyra veckors fermentering. Till våren vet vi om gifterna brutits ned under vintern.
Några odlare på Pungpinan har dock kunnat konstatera att vissa grödor, som mangold, börjat växa normalt på senhösten. Det är ett tecken på att jordbakterierna varit aktiva. 

Arbetar för pyralidstopp nu

Att behöva ta alla dessa försiktighetsåtgärder som odlare är orimligt. Stockholms koloniträdgårdar ställer sig därför bakom Fritidsodlarnas Riksorganisation i deras arbete att få upp frågan till EU och vårt eget jordbruksdepartement.

Hur vi alla kan hjälpas åt att arbeta för ett pyralidstopp kommer vi få anledning att diskutera vidare under det här året. För ett stopp är vad som krävs innan de här gifterna har sipprat in i hela systemet.