Årsmöten

Årsmöten

Protokoll från årsmötet 2022 Hämta protokoll

Bilagor 2022: Bilagor till protokollet

Protokoll från årsmötet 2021 Hämta protokoll

Protokoll från årsmötet  2020 Hämta protokoll

Protokoll från årsmötet 2019  Hämta protokoll

Protokoll från årsmötet 2018 Hämta protokoll
 

Verksamhetsberättelser

Hämta verksamhetsberättelsen för 2021

Hämta verksamhetsberättelsen för 2020