Föreningens historia

I början av 1900-talet kom kolonirörelsen till Stockholm. Förgrundsgestalter var Anna Lindhagen och Anna Åbergsson. 1906 bildade de Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm och sju år senare hade föreningen 17 medlemmar – inte kolonister, utan människor som med frivilligt arbete och penninggåvor stödde kolonirörelsen.

Bild från Stockholmskällan. Fotograf: Swinhufvud, Axel (1888-1978). Skapad 1911. Stockholms stadsmuseum, Fotonummer E 27701

1915 tillkom Stockholms Trädgårdskolonistförbund och 1918 Odlingssällskapet i Stockholm med omnejd. Samma år bytte Trädgårdskolonistförbundet namn till Stockholms Koloniträdgårdsförbund och tidskriften Koloniträdgården kom ut med sitt första nummer.

1919 förvaltade Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm 16 områden med 2.039 koloniträdgårdar. Två år senare tog Stockholms stad över ansvaret för koloniträdgårdarna. Föreningen lades då ner och Stockholms koloniträdgårdsförbund tog initiativ till Sveriges koloniträdgårdsförbund, i dag heter det Koloniträdgårdsförbundet.

1924 bröt sig stockholmskolonisterna ur det landsomfattande förbundet och bildade Koloniträdgårdsförbundets Stockholmskrets, som så småningom blev Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK. 2019 ändrades namnet till Stockholms Koloniträdgårdar. I dag är vi Koloniträdgårdsförbundets största region.

Läs mer om historien!

På Stockholmskällan finns mycket material från kolonier i Stockholm.

Koloniträdgårdsförbundet skriver om kolonirörelsens historia.

Wikipedia har också mycket intressant material om koloniträdgårdar i Stockholm.