Det här gör vi

Stockholms koloniträdgårdar leds av en styrelse som stöttas av ett antal kommittéer. Vi arbetar ideellt och tillsammans ger vi stöd till alla våra medlemsföreningar. Stödet sträcker sig över flera olika områden och därför behöver vi vara många. Vilka vi är hittar du under förtroendevalda.

Föreningsstöd

Det som efterfrågas mest är att lösa olika föreningsfrågor, till exempel hjälp att hålla årsmöte, tolka stadgar eller lösa konflikter. Om er styrelse är osäker på alla de formella stegen ni måste ta för att klara av ert uppdrag är ni alltid välkomna att höra av er till oss för rådgivning.

Utbildning

Vi ordnar också utbildningar i styrelsearbete. Ibland har vi skräddarsytt en kurs för en ny styrelse, men oftast har vi särskilda kurser i till exempel stadgar & arrenden eller vad som förväntas av en kassör. En annan viktig del av vår kursverksamhet är den som handlar om odling, trädgård och miljö. Varje termin planerar vår utbildningskommitté nya spännande seminarier. Information om dessa skickas ut till alla medlemsföreningar och det är gratis att delta för medlemmar. 

Värdering av stugor

Eftersom vi i Stockholm inte säljer våra stugor till högstbjudande på marknaden har vi utarbetat ett värderingssystem. Vi har en grupp erfarna värderare som kan erbjuda handledning och även värdering av stugor så att det blir rättvist och fungerar på samma sätt i hela staden.

Kolonisternas hus

Vårt föreningshus hamnade i djup dvala under pandemin men nu har vi börjat väcka det till liv igen. Nu är den stora möteslokalen renoverad och medlemsföreningar kan återigen låna den gratis för att ha möten och kurser där. Vi brukar också låna ut huset till andra trädgårdsföreningar och det hoppas vi kunna fortsätta med. 

Forum för koloniträdgårdar

Staden har ett mötesforum för frågor som rör koloniträdgårdar och det samordnas av Trafikkontoret. Deltagarna kommer från flera olika förvaltningar och kontor som Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Stadsmuseet och de olika stadsdelarna. Detta forum är en viktig kommunikationskanal för både staden och oss och där kan vi bevaka och driva våra frågor. Information om dessa möten skickas ut till medlemsföreningar.

Arrendeförhandlingar

De flesta av våra föreningar fick nya arrenden år 2010 och de gäller 25 år från dess. Men inte alla: under 2021 var det flera arrenden som löpte ut. När nya arrenden ska förhandlas finns vi med som stöd i den processen. Även när områden tvingas flytta är vi med och stöttar.

Remisser

När en fråga som rör oss ska ut på remissrunda får vi den på vårt bord. Senaste stora remissen var den för stadens handlingsplan för biologisk mångfald där vi även deltog i seminariet när den lanserades. 

Påverkansarbete

Vi vill såklart att fler ska få uppleva glädjen i att ha en egen liten plätt jord att sköta om och älska. Under några år nu har vi letat efter nya markområden, uppvaktat politiker och skickat in ansökningar. Vårt påverkansarbete måste fortsätta och bli ännu starkare och där kan vi alla hjälpa till. Vi vet att ett koloniområde bjuder på mycket mer biologisk mångfald än en stadspark och vi vet också idag vilken betydelse trädgård och odling har för vår hälsa. Det är ett mysterium att detta ändå inte prioriteras av våra folkvalda. 

Information

Allt det vi gör är beroende av att vi också hela tiden kommunicerar med våra medlemmar. Det gör vi genom den här hemsidan, vår Facebooksida och vårt nyhetsbrev som går ut till alla föreningar.