I biologiska mångfaldens tecken i Råcksta

Följ med på en vandring i den biologiska mångfaldens tecken. Vi besöker Råcksta fritidsträdgårdar som har slåtteräng, bikupor, örtagård men också svåra ogräs som parkslide.