en region i Koloniträdgårdsförbundet

Uppföljningsträff för värderare

Till Koloniföreningens ordförande, kontaktperson för värderingar och aktiva värderare i FSSKs stugföreningar.

  

Inbjudan till uppföljningsträff och erfarenhetsutbyte om FSSKs värderingsmaterial/-program och utbildning för värderare.

Inför arbetet med uppdatering och översyn av FSSKs värderingsmaterial inbjuder vi aktiva värderare till uppföljningsträff antingen måndag den 10 november eller torsdag den 13 november 2014. Båda träffarna äger rum i Kolonisternas hus, med start klockan 18.00. Adress till Kolonisternas hus är Hornsbergs strand 20. se även information på FSSKs hemsida.

Aktiva värderares synpunkter på såväl prislistor som hur materialet fungerar är av stort värde för oss. Önskade prisjusteringar, vad som saknas och vad som bör tas bort, är frågor vi vill diskutera. Vi tror att erfarenhetsutbyte är en bra form för att vidare­utveckla både värderarrollen och värderingsmaterialet/-programmet.

Kom och dela med dig av dina erfarenheter och synpunkter! Sänd gärna frågor i förväg tillsammans med anmälan.

Anmäl deltagare till uppföljningsträffen i e-brev till vu@fssk.se Ange tydligt namn, förening, telefonnummer och maildress för varje deltagare som anmäls.

Vi har ett visst antal platser i vår lokal och kan därför behöva begränsa antalet deltagare, eventuellt byta dag i förhållande till önskemålet. Om detta sker, ges besked via e-brev eller SMS.

Vi emotser föreningens anmälan senast den 3 november.

 

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
Anders Värn
Sammankallande Värderingskommittén

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv