en region i Koloniträdgårdsförbundet

Stadsodlarfestival 29 aug.

stadsodlarfestival15Kom till Södra Årstalundens koloniträdgårdar och besök Stadsodlarfestivalen den 29:e augusti 2015. Köp närodlade ekologiska grönsaker, njut av barnaktiviteter, och låt dig inspireras att börja odla på balkongen, på din gård, på en kolonilott eller med en
kollektiv stadsodling.
Festivalen pågår mellan kl. 13.00 och 17.00 och är kostnadsfri.

Evenemanget arrangeras ideellt i ett samarbete mellan kolonister och fristående grupper av stadsodlare. Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar och Rölunda Gård är sponsor i år igen. Evenemanget sker också i tätt samarbete med Studiefrämjandet och Stockholms stads parkavdelning, som stödjer med allt från affischer och bajamajor till sophämtning och scenbygge.

För att komma till oss kan du åka med bussarna 4,3 och 74. De går på Ringvägen. Busshållplatsen heter Rosenlund. Nedanför Södersjukhuset, vid Ringvägen 54, leder Rackarbacken ner till området.

Pendeltågstationen Stockholm Södra (uppgång Rosenlundsgatan) ligger på tio minuters gångavstånd.

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv