en region i Koloniträdgårdsförbundet

Politikervandringar i 6 av stadens koloniområden den 9 juni 2013

Sex koloniföreningar har inbjudit politiker i Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, berörda Stadsdelsnämnder och Trafiknämnden samt tjänstemän från stadens Forum för koloniträdgårdar till en promenad genom sitt koloniområde och ett samtal med styrelse och medlemmar.  ODLING OCH DELAKTIGHET är ledorden i det pågående arbetet med Stockholms stads nya grönstrategi ”Den gröna promenadstaden”. På senare år har intresset för odling ökat mycket påtagligt och köerna till koloni- och odlingslottsområden blivit allt längre.

Stockholmarnas synpunkter på sina gröna miljöer, som samlats in i ett samråd om stadens nya grönstrategi, visas nu på en utställning i Tekniska Nämndhuset. Stockholms stad behöver utveckla sina processer och verktyg för planering, investering, projektering och skötsel för att möta de utmaningar som befolkningstillväxt och klimatförändringar innebär för stadens grönområden. Remistid för utställningsförslaget pågår till 16 juli 2013. Efter stadsbyggnadskontorets utställning om stadens grönstrategi och komplettering av de tidigare förslagen ska stadens politiker fatta beslut om ett tillägg till Stockholms översiktsplan som har fokus på hur fler stockholmare ska få möjlighet att utnyttja stadens gröna miljöer.

För några politiker som inte har någon möjlighet att komma den 9 juni ska vi försöka ordna en kolonivandring vid ett senare tillfälle i år.

Kommittén för Framtidsfrågor
sthlmkoloni.se/kommitteer/kommitten-for-framtidsfragor/

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv