en region i Koloniträdgårdsförbundet

Politikervandring 8 augusti i fyra koloniföreningar

Den 8 augusti arrangerade FSSK: s Kommitté för Framtidsfrågor årets politikervandringar i fyra föreningar i staden. Inbjudna var Exploateringsnämnden, Forum för koloniträdgårdar, Stadsbyggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, berörda Stadsdelsnämnder och Trafiknämnden i Stockholms stad.

Igelbäckens Koloniförening
sthlmkoloni.se/valkommen-till-fssks-foreningssidor/jarva/igelbackens-koloniforening/
Deltagare: Staffan Svärd (S)
Antonio Nascimento ordförande och Laszlo Levente Donat sekreterare i Igelbäckens koloniförening samt från FSSK närvarade Conny Mörke och Kristina Lindskog.

Antonio och Laszlo började med att visa oss igenom den välodlade föreningen som har ca 160 odlingslotter och ligger ett par hundra meter ifrån Husby tunnelbana och centrum. Vi är många som har haft svårigheter och synpunkter på vädret i år. Men det har inte stoppat denna förening ifrån välskötta gräsmattor, varierad odling och stor skörd. Idag hade vi dock tur med solsken.

Efter promenaden satt vi oss ner tillsammans och fikade. Laszlo hade ordnat kaffe och hembakat med bär ifrån föreningen. Vi fick veta att många medlemmar inte är födda i Sverige och att långt ifrån alla lärt sig tillräckligt än för att förstå styrelsens arbete. Många spenderar mycket tid i föreningen, odlar växter och på sätt som tidigare inte varit vardag i kolonirörelsen inom Stockholms stad. Det finns mycket som är värdefullt i detta. Men man måste samtidigt inse att detta tar mycket tid och energi för den ideella styrelsen samt att alla stadens regler och förordningar inte är anpassade efter detta. Däribland saknas fortfarande rätten att bygga dagstugor och växthus som inte håller måttet.

Vi pratade också om området utanför föreningens som kunde förbättras gällande toaletter för allmänheten och papperskorgarna.

Conny Mörke

Politikervandring i Iris koloniområde lördag den 8 augusti 2015
http://www.iriskoloni.se/
Deltagare: Cecilia Obermuller (MP) ordf. I Bromma stadsdelsnämnd, Johan Heinonen gruppledare för (S) i Bromma Representanter från Iris koloniförening: Mikael Rydberg ordf. Albert Mood Suppleant, samt FSSKs ordförande Lennart Pöppel och Tove Kristiansen som representant för framtidsgruppen i FSSK.

Iris koloniträdgårdsförening är en gammal förening som snart firar 100 år. Den ligger i stadsdelen Ulvsunda i Bromma och består av tre områden. Iris Lillsjön består i dag av 58 stugor. Områdena Riksby och Glia består av 60 respektive 180 stugor som flyttades till sina nuvarande platser 1939 efter att området runt Lillsjön började bebyggas. Enligt Stockholms stadsbyggnadskontor ingår Iris i områden där särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt kulturhistoriska värden.

Promenaden startade vid Lillsjöns koloniområde därefter vidare till Riksby och Glia. Ordförande Mikael berättade om verksamheten i de olika områdena och hur styrelsearbetet fungerar. till stöd fanns även Lennart Pöppel som kunde berätta en hel del historik. Samtliga områden är mycket välbesökta och uppskattade av boenden i området för motion eller sköna promenader.

Kölistan ligger konstant på 200 sökande, så väntetiden är lång för dem som vill ha en stuga. Vi hade också möjligheten att titta på en nybyggd stuga, byggd enligt stadsdelsnämndens tolkningar för byggregler av kolonistugor. Vi fick ett positivt gensvar på att byggnaden inte stämmer överens med i området övrig arkitektur. Cecilia lovade att ta upp ärendet vid nästa sammanträde i stadsdelsnämnden.

Efter en mycket givande promenad avslutade vi med fika och hemgjord rabarberpaj vid naturskön Lillsjön, där även ledamöterna i Iris Per Asplund och Björn Hedman anslöt sig för att svara på frågor och funderingar kring föreningen.

Tove Kristiansen

Anteckningar från politikervandringen på Långholmens koloniområde http://www.langholmenskolonier.se/
Lördagen den 8 augusti 2015

Deltagare: Mathias Leveborn, V, Britten Lagerkvist Tranströmer, S, Åke Öst, ordförande i Långholmens koloniträdgårdsområde samt från framtidsgruppen Urban Ryadal och Monica Breidensjö.

Plats: Långholmens kolonier och Åke Östs lott.

Under Åke Östs ledning promenerade vi genom föreningens kolonier fram till hans lott. Åke informerade om koloniverksamhetens utveckling på Långholmen och särskilt om föreningen och dess utveckling. Odling har skett länge på Långholmen men föreningen bildades först 1983. Den består nu av 66 lotter, varav 32 är odlingslotter och 34 stuglotter, vilka är uppdelade i fyra trädgårdar. En del lotter passar mer för köksträdgårdsodling och andra för blommor och bergspartier. Inriktning på all odling är att den ska vara ekologisk och miljöinriktad. Öppenheten mot allmänheten är viktig och man visar gärna upp sina lotter. Man har en lång kö och för närvarande är väntetiden ca 10 år, vilket visar på behovet av nya odlingsmöjligheter i nya kolonier.

Åke gav oss också en innehållsrik och uppskattad information om kulturhistoriska händelser och byggnader i Långholmens historia och om Linnés botaniska intresse för ön. Det blev ett mycket innehållsrikt möte och de som inte deltog gick verkligen miste om intressant kunskap.

Monica Breidensjö

Skarpnäck
www.koloni-skarpnack.se
8 augusti kom Ewa Larsson tf socialborgarråd till oss i Skarpnäcks koloniförening. Ewa är även ordförande i byggnadsnämnden.

Rundvandringen inom området började med ett besök i ett växthus. Ewa fick själv plocka ”sin” gurka och tomater i växthuset. Därefter berättade vi om de nya reglerna att ett växthus endast får vara 1,5 meter högt. Hon skulle ta med sig frågan då hon ansåg att växthus borde höra hemma i ett koloniområde. Vandringen gick genom området med besök på festplatsen och miljöstationen. Många kolonister kom fram och ville prata med Ewa. Avslutningsvis så inmundigade vi kaffe och äppelkaka i Klubbhuset. Besöket avslutades med att föreningen överlämnade några böcker och skrifter om koloniföreningen.

Vänligen

Örjan Sjödin

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv