en region i Koloniträdgårdsförbundet

Peppar & Pumpas FRÖRUS

Planeringsmöte inför Peppar & Pumpas FRÖRUS äger rum den  29/11  Kom och hjälp till att planera Fröruset. Vi håller till i lilla huset på gården, Wollmar Yxkullsgatan 37 (kod 2890) kl 18. Det behövs många funktionärer om fröbytet ska funka bra.

 

FRÖRUSET äger rum den  12/2  kl 14-17. Då är alla välkomna att byta från.  Vi håller som vanligt till i Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N. Och som vanligt sker allt i samarbete med Studiefrämjandet. Föranmälan krävs, mejla kjell.eklind@studieframjandet.se. Förutom fröbyte blir det miniföredrag. Mer info om programmet kommer i början av december.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv