Styrelse och kommittéer 2021

Styrelse väljs av årsmötet, där medlemsföreningarna representeras av ombud. Även kommittéledamöterna väljs av årsmötet. Varje kommitté har en styrelseledamot som sammankallande.

Styrelse

Ordinarie:
Katja Jassey, ordförande
072-029 82 98
ordforande@sthlmkoloni.se
kolonist i Pungpinan (odlingslotter)

Lisa Fagerlind, vice ordförande
073-663 75 10
lisa@sthlmkoloni.se
kolonist i Sundby (stuglotter)

Anne-Marie Frid, kassör
070-571 79 55
kassor@sthlmkoloni.se
kolonist i Skarpnäck (stuglotter)

Linnea Öst, sekreterare
kolonist i Årstafältet (odlings- och stuglotter)
lämnade sitt uppdrag fr o m augusti

Maria Andersson
kolonist i Vinterviken (odlingslotter)

Michele Micheletti
michele@sthlmkoloni.se
kolonist i Söderbrunn (odlingslotter)

Anna Otmalm
kolonist i Lövsta (odlings- och stuglotter)

Ersättare:
Alenka Bajramovic
kolonist i Lilla Rinkeby (odlingslotter)

Estelle Conraux
070-093 67 60
estelle@sthlmkoloni.se
kolonist i Södra Årstalunden (stuglotter)

Laszlo Donat
kolonist i Igelbäcken (odlingslotter)

Revisorer

Ordinarie:
Erica Bäckström
kolonist i Nibbla (stuglotter)

Mona Löchen
kolonist i Skrubba (stuglotter)

Revisorersättare:
Per Lindberg
kolonist i Hammarbyhöjden (odlingslotter)

Anders Nordmark
kolonist i Linnea (stuglotter)

Valberedning

Laurel Ekström, sammankallande
kolonist i Gubbkärret (odlingslotter)

Lennart Arkelid
kolonist i Skarpnäck (stuglotter)

Lena Israelsson
kolonist i Tanto Norra (odlings- och stuglotter)

Örjan Sjödin
kolonist i Skarpnäck (stuglotter)

Kommittéer

Fritidsträdgårdar:
Katja Jassey, sammankallande 

Anna Diop
kolonist i Pungpinan (odlingslotter)

Suzanne Kolare
kolonist i Täppan (odlingslotter)

Maria Mendoza
kolonist i Ärvinge (odlingslotter)

Irene Remmel
kolonist i Drevviken (odlingslotter)

Information:

Laurel Ekström,
kolonist i Gubbkärret (odlingslotter)

Katrin Holmberg
kolonist i Skarpnäcks fritidsträdgårdar (odlingslotter)

Anna Greta Stenung
kolonist i Tanto Mindre (stuglotter)

Lennart Engstrand, adjungerad, IT-ansvarig 
kolonist i Skarpnäck (stuglotter)

Miljö:
Anna Otmalm, sammankallande 

Agneta Bergström
kolonist i Gubbängen (odlingslotter)

Helen Karlsson Eklundh
kolonist i Eriksdalslunden (stuglotter)

Anette Svedberg
kolonist i Enskede Gård (odlingslotter)

Lena Öberg
kolonist i Gubbängen (odlingslotter)

Stugföreningar:
Estelle Conraux, sammankallande 

Berth Erlandsson
kolonist i Eken (stuglotter)

Stig Olsson
kolonist i Sundby (stuglotter)

Lennart Pöppel
kolonist i Odlaren (stuglotter)

Ulf Vallenor
kolonist i Eken (stuglotter)

Utbildning:

Connie Buchheim
kolonist i Listudden (stuglotter)
Lämnade sitt uppdrag fr o m december

Karin Garmer
kolonist i Söderbrunn (odlingslotter)

Maj-Len Komi
kolonist i Råcksta (odlingslotter)

Värdering:
Lisa Fagerlind, sammankallande

Eva Agrell
kolonist i Skarpnäck (stuglotter)

Mattias Ljunggren
kolonist i Skarpnäck (stuglotter)

Torbjörn Röjder
kolonist i Södra Årstalunden (stuglotter)

Göran Ståhl
kolonist i Skrubba (stuglotter)

Tommy Ståhl
kolonist i Iris (stuglotter)