en region i Koloniträdgårdsförbundet

Nominera till uppdrag i FSSK

 

Nominera till uppdrag i FSSK inför årsmötet slutet av maj 2013

Valberedningen efterlyser nomineringar till uppdrag i FSSK både till styrelsen och till våra kommittéer.

Vi vet att medlemmar, som vill förnya och utveckla kolonirörelsen i Stockholm, finns i våra föreningar. Att vara med i styrelsen för FSSK eller någon av kommittéerna ger medlemmarna en sådan möjlighet. Arbetet är viktigt och kolonirörelsen är beroende av att medlemmar åtar sig uppdrag. Resultatet av FSSK´s arbete är beroende av att ni ute i föreningarna förser styrelse och kommittéer med goda krafter till de olika uppdragen.

Det finns många kolonister, väl kända i sina föreningar eller alldeles nytillkomna, som brinner för de frågor som är viktiga för FSSK t.ex. odling (både av blommor och bin) och miljö. Det finns också kolonister som besitter ett alldeles speciellt intresse eller en kompetens som är ovärderlig i föreningssammanhang som FSSK´s, t.ex. ekonomi, juridik, arkitektur. Vi i valberedningen tror att ni imedlemsföreningar kan inventera i föreningen och nominera till FSSK.

Nomineringarna, nya ledamöter eller omval, behöver inte vara beslutade på årsmöte, men nominerad ska vara tillfrågad och styrelsen beslutar om nominering av föreslagna personer.

Val vid kommande årsmöte 2013:​ Avgående

Ordförande ​2 år​​​ Catharina Tarras-Wahlberg, Södra Tantolunden
Ledamot​ 2 år ​​​Conny Mörke, Snösätra Norra
Ledamot ​2 år​​ Lena Ringberg, Eken
Ersättare​ 1 år ​​Anders Värn, Skarpnäck
Ersättare​ 1 år​​ Åse Wiik-Norberg, Johannelund
Ersättare​ 1 år​ Tommy Landberg, Lilla Frescati

 

Kvar i styrelsen med ytterligare ett års mandattid:

Kassör ​1 år ​Monica Karlsson, Linnéa​
Ledamot​ 1 år ​Anne-Christine Ekgren, Stora Mossen​
Ledamot​ 1 år ​Lennart Engstrand, Skarpnäck​
Ledamot​ 1 år ​Stig A Olsson, Sundby​

 

Val vid kommande årsmöte 2013:​

Revisor​ 1 år ​​Harry Wälima, Skarpnäck​
Revisor​ 1 år​​ Candi Martin, Långholmen​
Revisorsersättare 1 år ​​​Bengt Roxne, Lövsta​
Revisorsersättare 1 år​​​ Annika Rosell, Nibbla

 

Vid val av ledamöter till FSSK:s kommittéer ska årsmötet 2013 välja:

Kommittén för Framtidsfrågor, mandattid på 1 år:​

Val vid kommande årsmöte 2013:​Avgående

Ledamot ​1 år​ Urban Ryadal, Södra Tantolunden
Ledamot​ 1 år ​​Inger Redelius, Orhem-Trekanten​
Ledamot​ 1 år​ Vesna Radojevic, Årstafältet
Ledamot​ 1 år ​Lena Berg, Skarpnäck

Sammankallande​ Utses av FSSK´s styrelse

 

Kommittén för Fritidsträdgårdar, mandattid på 1 år:

Ledamot​ 1 år​​ Uwe Koch, Gubbkärret
Ledamot​ 1 år​ Maj-Len Komi, Råcksta
Ledamot​ 1 år​ Chanchai Sawangphaew, Husby Gård
Ledamot​ 1 år ​Alicja Liszenko, Ärvinge

Sammankallande​Utses av FSSK´s styrelse

Kommittén för Information, mandattid på 1 år:

Ledamot​ 1 år​​ Helga Holmkvist, Lövsta​
Ledamot​ 1 år ​​Inger Adolfsson, Igelbäcken​
Ledamot ​1 år ​​Annika Stigmark, Hammarbyhöjden​

Sammankallande​ Utses av FSSK´s styrelse

 

Kommittén för Miljö och studier, mandattid på 1 år:

Ledamot ​1 år ​​Ingrid Wannfors, Stora Mossen
Ledamot​ 1 år​​ Karin Burgman, Listudden
Ledamot​ 1 år ​Anders Värn, Skarpnäck
Ledamot​ 1 år​ Anneli Tillberg, Eken

Sammankallande​Utses av FSSK`s styrelse

 

Kommittén för Värderingsfrågor, mandattid på 1 år:

Ledamot​1 år​​Magnus Gunér, Skarpnäck (avgick under året)
Ledamot​1 år​Solveig Nordlander. Eriksdalslunden
Ledamot​1 år​Mojtaba Edrisi, Linnéa
Ledamot​1 år​Åke Helsén, Skarpnäck
Ledamot​1 år​Tina Giannini, Listudden

Sammankallande​Utses av FSSK´s styrelse

 

 

Skicka in nomineringar till uppdragen så snart som möjligt dock senast 15 april 2013 till valberedningen valberedningen@fssk.se

Om ni har frågor till valberedningens ledamöter så kan ni kontakta dem direkt.

Liisa Kauppi, Grimsta, 070-792 29 64, sammankallande
Pierre Selim, Stora Mossen 070-898 86 99
Örjan Sjödin, Skarpnäck 070-605 19 20

 

Med vårliga hälsningar

FSSK´s valberedning

Sök
Styrelsen informerar

Aug 2021 
ANALYSERNA AV HÄST- OCH FÅRGÖDSEL visar att de innehåller både
klopyralid, aminopyralid och nykomlingen picloram. Växterna hade ju redan talat sitt tydliga språk, och nu bekräftar analyserna att hästgödseln innehöll
mycket höga nivåer av klopyralid och dessutom picloram. Det gick även att mäta halten av klopyralid i växtproverna. Fårgödslet hade lägre halt klopyralid men tyvärr även aminopyralid. Läs mera här. FOR-analys hästgödsel, FOR-analys tomater, FOR-analys tomatblad, FOR-analys fårgödsel, Bild skadad bondböna.

Stockholms Koloniträdgårdar ställer sig bakom FORs arbete att föra upp frågan till EU och till vårt eget jordbruksdepartement. Senare under året återkommer vi med hur vi alla kan hjälpas för att få pyralid stoppat. För ett stopp är vad som krävs, annars kommer de här gifterna att sippra in i hela kretsloppssystemet. 

Juli 2021
BEKÄMPNINGSMEDEL I GÖDSELPRODUKTER. 
FOR har analyserat organiska gödselmedel, och i mer än hälften fanns rester av bekämpningsmedlen amino- och klopyralid. I testade påsjordar fanns  däremot inga sådana medel. Analysresultaten finns här: FORs pressmeddelande, Analys gödselprodukter och Analys påsjord.
– Så länge amino- och klopyralid är godkända för användning inom EU så finns det en stor risk att detta problem fortsätter, säger FOR i sitt pressmeddelande. Under sommaren fortsätter de analysera prover, också stallgödsel från några av våra medlemsföreningar. 
Fortsättning följer.

Juni 2021
MISSBILDADE VÄXTER kan vara orsakat av ogräsmedlet Pyralid i gödsel, vilket drabbat många kolonister i år. Så här ser det ut bilder. Läs FORs rapport om gift i gödsel och anmäl om du drabbats! Meddela detta till info@sthlmkoloni.se också, och glöm inte ange förening.
 
Maj 2021
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 
 
FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare. Hämta dokumenten här: Taxering av kolonistugor   Läget i maj 2021   Statistiktabell

 

Okt 2020
NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. 
Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en kolonilott i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar runt hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 
 
 
Kurser/studiebidrag
HÖSTENS DIGITALA FÖRELÄSNINGAR 
om biologisk mångfald
 
Max 100 deltagare per föreläsning. Först till kvarn! 
 
Onsdag 6 oktober kl 18–20  
BIOLOGISK MÅNGFALD OCH BIN
Digital föreläsning med Isak Isaksson, biolog vid Naturskyddsföreningens rikskansli. Han har under många år arbetat med biologisk mångfald och är författare till flera böcker. 2018 var han med och startade kampanjen ”Rädda bina”. 
Under denna föreläsningen lär du dig hur man designar sin trädgård eller kolonilott för att gynna vilda pollinatörer – humlor, bin, fjärilar, blomflugor m.fl. Det blir också möjligt att ställa frågor.
Anmälan senast 2021-09-29 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”bin” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 20 oktober kl. 18–20
VARFÖR KOMPOSTERA? 
Digital föreläsning med Daniel Björklund Jonsson, verksamhetschef och rektor vid Skillebyholm, mötesplats och centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling.
Under föreläsningen lär du dig komposteringens  grunder, kompostering av trädgårdsavfall, hushållsavfall, latrin och användning av mullen. Även bokashi och en jämförelse mellan konventionell kompostering och bokashi tas upp. Det blir också möjligt att ställa frågor.
Anmälan senast 2021-10-13 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”kompost” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 27 oktober kl. 18–20 
HUR DESIGNAR MAN EN ÖRTKRYDDGÅRD? 
Digital föreläsning med Efva Kinnerfors, styrelseledamot i Svenska Örtasällskapet. Hennes firma ”Efvas örter” erbjuder föreläsningar, workshops och rådgivning. Blogg, youtubekanal, fb och insta under samma namn.
Under föreläsningen lär du dig hur man odlar örter i vårt klimat, vad som är rätt jord för örtodling, hur örter ska bevattnas och om egenskaper hos olika örter.
Anmälan senast 2021-10-20 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”örter” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 3 november kl. 18–20 
HUR KAN VI HANTERA FÖR MYCKET OCH FÖR LITE VATTEN 
VID ODLING?
Digital föreläsning med Ingrid Wesström, forskare vid Statens Lantbruksuniversitet. Ingrid arbetar med vattenfrågor i odlingslandskap på fältnivå. 
Under föreläsningen lär du dig hur du kan ta tillvara, lagra, distribuera och använda regnvatten för att skapa en hållbar, klimatsmart trädgård.
Anmälan senast 2021-10-27
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”vatten” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
Arkiv