en region i Koloniträdgårdsförbundet

Nominera till uppdrag i FSSK

 

Nominera till uppdrag i FSSK inför årsmötet slutet av maj 2013

Valberedningen efterlyser nomineringar till uppdrag i FSSK både till styrelsen och till våra kommittéer.

Vi vet att medlemmar, som vill förnya och utveckla kolonirörelsen i Stockholm, finns i våra föreningar. Att vara med i styrelsen för FSSK eller någon av kommittéerna ger medlemmarna en sådan möjlighet. Arbetet är viktigt och kolonirörelsen är beroende av att medlemmar åtar sig uppdrag. Resultatet av FSSK´s arbete är beroende av att ni ute i föreningarna förser styrelse och kommittéer med goda krafter till de olika uppdragen.

Det finns många kolonister, väl kända i sina föreningar eller alldeles nytillkomna, som brinner för de frågor som är viktiga för FSSK t.ex. odling (både av blommor och bin) och miljö. Det finns också kolonister som besitter ett alldeles speciellt intresse eller en kompetens som är ovärderlig i föreningssammanhang som FSSK´s, t.ex. ekonomi, juridik, arkitektur. Vi i valberedningen tror att ni imedlemsföreningar kan inventera i föreningen och nominera till FSSK.

Nomineringarna, nya ledamöter eller omval, behöver inte vara beslutade på årsmöte, men nominerad ska vara tillfrågad och styrelsen beslutar om nominering av föreslagna personer.

Val vid kommande årsmöte 2013:​ Avgående

Ordförande ​2 år​​​ Catharina Tarras-Wahlberg, Södra Tantolunden
Ledamot​ 2 år ​​​Conny Mörke, Snösätra Norra
Ledamot ​2 år​​ Lena Ringberg, Eken
Ersättare​ 1 år ​​Anders Värn, Skarpnäck
Ersättare​ 1 år​​ Åse Wiik-Norberg, Johannelund
Ersättare​ 1 år​ Tommy Landberg, Lilla Frescati

 

Kvar i styrelsen med ytterligare ett års mandattid:

Kassör ​1 år ​Monica Karlsson, Linnéa​
Ledamot​ 1 år ​Anne-Christine Ekgren, Stora Mossen​
Ledamot​ 1 år ​Lennart Engstrand, Skarpnäck​
Ledamot​ 1 år ​Stig A Olsson, Sundby​

 

Val vid kommande årsmöte 2013:​

Revisor​ 1 år ​​Harry Wälima, Skarpnäck​
Revisor​ 1 år​​ Candi Martin, Långholmen​
Revisorsersättare 1 år ​​​Bengt Roxne, Lövsta​
Revisorsersättare 1 år​​​ Annika Rosell, Nibbla

 

Vid val av ledamöter till FSSK:s kommittéer ska årsmötet 2013 välja:

Kommittén för Framtidsfrågor, mandattid på 1 år:​

Val vid kommande årsmöte 2013:​Avgående

Ledamot ​1 år​ Urban Ryadal, Södra Tantolunden
Ledamot​ 1 år ​​Inger Redelius, Orhem-Trekanten​
Ledamot​ 1 år​ Vesna Radojevic, Årstafältet
Ledamot​ 1 år ​Lena Berg, Skarpnäck

Sammankallande​ Utses av FSSK´s styrelse

 

Kommittén för Fritidsträdgårdar, mandattid på 1 år:

Ledamot​ 1 år​​ Uwe Koch, Gubbkärret
Ledamot​ 1 år​ Maj-Len Komi, Råcksta
Ledamot​ 1 år​ Chanchai Sawangphaew, Husby Gård
Ledamot​ 1 år ​Alicja Liszenko, Ärvinge

Sammankallande​Utses av FSSK´s styrelse

Kommittén för Information, mandattid på 1 år:

Ledamot​ 1 år​​ Helga Holmkvist, Lövsta​
Ledamot​ 1 år ​​Inger Adolfsson, Igelbäcken​
Ledamot ​1 år ​​Annika Stigmark, Hammarbyhöjden​

Sammankallande​ Utses av FSSK´s styrelse

 

Kommittén för Miljö och studier, mandattid på 1 år:

Ledamot ​1 år ​​Ingrid Wannfors, Stora Mossen
Ledamot​ 1 år​​ Karin Burgman, Listudden
Ledamot​ 1 år ​Anders Värn, Skarpnäck
Ledamot​ 1 år​ Anneli Tillberg, Eken

Sammankallande​Utses av FSSK`s styrelse

 

Kommittén för Värderingsfrågor, mandattid på 1 år:

Ledamot​1 år​​Magnus Gunér, Skarpnäck (avgick under året)
Ledamot​1 år​Solveig Nordlander. Eriksdalslunden
Ledamot​1 år​Mojtaba Edrisi, Linnéa
Ledamot​1 år​Åke Helsén, Skarpnäck
Ledamot​1 år​Tina Giannini, Listudden

Sammankallande​Utses av FSSK´s styrelse

 

 

Skicka in nomineringar till uppdragen så snart som möjligt dock senast 15 april 2013 till valberedningen valberedningen@fssk.se

Om ni har frågor till valberedningens ledamöter så kan ni kontakta dem direkt.

Liisa Kauppi, Grimsta, 070-792 29 64, sammankallande
Pierre Selim, Stora Mossen 070-898 86 99
Örjan Sjödin, Skarpnäck 070-605 19 20

 

Med vårliga hälsningar

FSSK´s valberedning

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv