en region i Koloniträdgårdsförbundet

Nominera till uppdrag i FSSK

 

Nominera till uppdrag i FSSK inför årsmötet slutet av maj 2013

Valberedningen efterlyser nomineringar till uppdrag i FSSK både till styrelsen och till våra kommittéer.

Vi vet att medlemmar, som vill förnya och utveckla kolonirörelsen i Stockholm, finns i våra föreningar. Att vara med i styrelsen för FSSK eller någon av kommittéerna ger medlemmarna en sådan möjlighet. Arbetet är viktigt och kolonirörelsen är beroende av att medlemmar åtar sig uppdrag. Resultatet av FSSK´s arbete är beroende av att ni ute i föreningarna förser styrelse och kommittéer med goda krafter till de olika uppdragen.

Det finns många kolonister, väl kända i sina föreningar eller alldeles nytillkomna, som brinner för de frågor som är viktiga för FSSK t.ex. odling (både av blommor och bin) och miljö. Det finns också kolonister som besitter ett alldeles speciellt intresse eller en kompetens som är ovärderlig i föreningssammanhang som FSSK´s, t.ex. ekonomi, juridik, arkitektur. Vi i valberedningen tror att ni imedlemsföreningar kan inventera i föreningen och nominera till FSSK.

Nomineringarna, nya ledamöter eller omval, behöver inte vara beslutade på årsmöte, men nominerad ska vara tillfrågad och styrelsen beslutar om nominering av föreslagna personer.

Val vid kommande årsmöte 2013:​ Avgående

Ordförande ​2 år​​​ Catharina Tarras-Wahlberg, Södra Tantolunden
Ledamot​ 2 år ​​​Conny Mörke, Snösätra Norra
Ledamot ​2 år​​ Lena Ringberg, Eken
Ersättare​ 1 år ​​Anders Värn, Skarpnäck
Ersättare​ 1 år​​ Åse Wiik-Norberg, Johannelund
Ersättare​ 1 år​ Tommy Landberg, Lilla Frescati

 

Kvar i styrelsen med ytterligare ett års mandattid:

Kassör ​1 år ​Monica Karlsson, Linnéa​
Ledamot​ 1 år ​Anne-Christine Ekgren, Stora Mossen​
Ledamot​ 1 år ​Lennart Engstrand, Skarpnäck​
Ledamot​ 1 år ​Stig A Olsson, Sundby​

 

Val vid kommande årsmöte 2013:​

Revisor​ 1 år ​​Harry Wälima, Skarpnäck​
Revisor​ 1 år​​ Candi Martin, Långholmen​
Revisorsersättare 1 år ​​​Bengt Roxne, Lövsta​
Revisorsersättare 1 år​​​ Annika Rosell, Nibbla

 

Vid val av ledamöter till FSSK:s kommittéer ska årsmötet 2013 välja:

Kommittén för Framtidsfrågor, mandattid på 1 år:​

Val vid kommande årsmöte 2013:​Avgående

Ledamot ​1 år​ Urban Ryadal, Södra Tantolunden
Ledamot​ 1 år ​​Inger Redelius, Orhem-Trekanten​
Ledamot​ 1 år​ Vesna Radojevic, Årstafältet
Ledamot​ 1 år ​Lena Berg, Skarpnäck

Sammankallande​ Utses av FSSK´s styrelse

 

Kommittén för Fritidsträdgårdar, mandattid på 1 år:

Ledamot​ 1 år​​ Uwe Koch, Gubbkärret
Ledamot​ 1 år​ Maj-Len Komi, Råcksta
Ledamot​ 1 år​ Chanchai Sawangphaew, Husby Gård
Ledamot​ 1 år ​Alicja Liszenko, Ärvinge

Sammankallande​Utses av FSSK´s styrelse

Kommittén för Information, mandattid på 1 år:

Ledamot​ 1 år​​ Helga Holmkvist, Lövsta​
Ledamot​ 1 år ​​Inger Adolfsson, Igelbäcken​
Ledamot ​1 år ​​Annika Stigmark, Hammarbyhöjden​

Sammankallande​ Utses av FSSK´s styrelse

 

Kommittén för Miljö och studier, mandattid på 1 år:

Ledamot ​1 år ​​Ingrid Wannfors, Stora Mossen
Ledamot​ 1 år​​ Karin Burgman, Listudden
Ledamot​ 1 år ​Anders Värn, Skarpnäck
Ledamot​ 1 år​ Anneli Tillberg, Eken

Sammankallande​Utses av FSSK`s styrelse

 

Kommittén för Värderingsfrågor, mandattid på 1 år:

Ledamot​1 år​​Magnus Gunér, Skarpnäck (avgick under året)
Ledamot​1 år​Solveig Nordlander. Eriksdalslunden
Ledamot​1 år​Mojtaba Edrisi, Linnéa
Ledamot​1 år​Åke Helsén, Skarpnäck
Ledamot​1 år​Tina Giannini, Listudden

Sammankallande​Utses av FSSK´s styrelse

 

 

Skicka in nomineringar till uppdragen så snart som möjligt dock senast 15 april 2013 till valberedningen valberedningen@fssk.se

Om ni har frågor till valberedningens ledamöter så kan ni kontakta dem direkt.

Liisa Kauppi, Grimsta, 070-792 29 64, sammankallande
Pierre Selim, Stora Mossen 070-898 86 99
Örjan Sjödin, Skarpnäck 070-605 19 20

 

Med vårliga hälsningar

FSSK´s valberedning

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv