en region i Koloniträdgårdsförbundet

Möte med Kommittén för miljö och studier

Mötesanteckningar från Kommittén för miljö och studier

den 22 augusti 2013 på Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande
Gunilla Göran, Lena Ringberg (ordförande), Birgitta Sandström-Lagerkrantz, Kjell Eklind, Maria Sundin (mötessekreterare)

Odlarskolan 2014
Vi kör en repris av populära Odlarskolan 2014. Koloniföreningarnas styrelser utser vem som får gå. Är du intresserad? Prata med din styrelse.

Peppar & Pumpa
Träffa oss på skördefesten Peppar & Pumpa. Vi finns där och berättar om vårt arbete och ger tips om bra kurser och föreläsningar. Läs mer om Peppar & Pumpa.

Kassörskurs
Kassörskursen blir den 24 september och 8 oktober kl. 18 i Kolonisternas hus. Vi bjuder på mackor och kaffe/te. Läs inbjudan och anmäl dig: Kassörsutbildning 2013.

Miljödiplomeringsträff
Tom Eriksson från SLU föreläser om jord och kompost den 30 september kl. 18-21 på Studiefrämjandet, Norrtullsgatan. Solveig Sidblad informerar om miljödiplomering.

Träff med studierådgivarna
Är du studierådgivare i din förening? Missa inte höstens träff. Vi återkommer med datum och föreläsare så fort det blir klart.

Bin i kolonin
Vi blåser liv i det gamla samarbetet med Stockholms biodlarförening, Bin i kolonin. Tillsammans vill vi väcka intresse för bin och biodling i våra koloniföreningar. Vi återkommer med information om framtida aktiviteter, nätverk, kartläggningar, föreläsningar och mycket mer.

Nästa träff
Nästa träff blir den 14 oktober 2013 kl. 18–20.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv