en region i Koloniträdgårdsförbundet

Möte med Kommittén för miljö och studier

Mötesanteckningar från Kommittén för miljö och studier

den 22 augusti 2013 på Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande
Gunilla Göran, Lena Ringberg (ordförande), Birgitta Sandström-Lagerkrantz, Kjell Eklind, Maria Sundin (mötessekreterare)

Odlarskolan 2014
Vi kör en repris av populära Odlarskolan 2014. Koloniföreningarnas styrelser utser vem som får gå. Är du intresserad? Prata med din styrelse.

Peppar & Pumpa
Träffa oss på skördefesten Peppar & Pumpa. Vi finns där och berättar om vårt arbete och ger tips om bra kurser och föreläsningar. Läs mer om Peppar & Pumpa.

Kassörskurs
Kassörskursen blir den 24 september och 8 oktober kl. 18 i Kolonisternas hus. Vi bjuder på mackor och kaffe/te. Läs inbjudan och anmäl dig: Kassörsutbildning 2013.

Miljödiplomeringsträff
Tom Eriksson från SLU föreläser om jord och kompost den 30 september kl. 18-21 på Studiefrämjandet, Norrtullsgatan. Solveig Sidblad informerar om miljödiplomering.

Träff med studierådgivarna
Är du studierådgivare i din förening? Missa inte höstens träff. Vi återkommer med datum och föreläsare så fort det blir klart.

Bin i kolonin
Vi blåser liv i det gamla samarbetet med Stockholms biodlarförening, Bin i kolonin. Tillsammans vill vi väcka intresse för bin och biodling i våra koloniföreningar. Vi återkommer med information om framtida aktiviteter, nätverk, kartläggningar, föreläsningar och mycket mer.

Nästa träff
Nästa träff blir den 14 oktober 2013 kl. 18–20.

Sök
Styrelsen informerar

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor.
Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET är nu justerat och finns under ”Vår organisation”.

 
 
Kurser/studiebidrag
Arkiv