en region i Koloniträdgårdsförbundet

Möte med Kommittén för miljö och studier

Mötesanteckningar från Kommittén för miljö och studier

den 12 maj 2014

Närvarande
Karin Burman (mötessekreterare), Birgitta Sandström-Lagercrantz, Gunilla Göran, Kjell Eklind, Lena Ringberg (mötesordförande)

Odlarskolan
Odlarskolans senaste kurstillfälle på Tyresö slott var mycket lyckad med bra föreläsare och god hjälp med praktiska saker från personalen vid slottet. Även återträffen med deltagarna i förra årets odlarskolan var mycket lyckad med bra föreläsning och bra skriftligt material.

Nästa kurstillfälle i Odlarskolan är den 17 maj på Orhem där Lena Israelsson föreläser om grönsaker och Solveig Sidblad föreläser om ogräs och jordprover. Den 17 juni är det kurstillfälle på Skansen där Nils-Erik Persson föreläser om biodling och Birgitta Sandström-Lagercrantz föreläser om ekotjänster.

Smart toalettlösing på Eken
Ekens koloniområde har haft en intressant föreläsning om fungerande toalettlösning med CompostEra.

Höstens styrelsekurs
Höstens styrelsekurs får  utökat antal timmar och träffar. Bland annat tillkommer information om hur man löser konflikter.

Sommarutflykten
Sommarens utflykt till Ekerö och Rosenhill går med hyrd buss.

Bin i kolonin
Bin i kolonin får en viss ersättning för sina aktiviteter av FSSK.

Bidrag för studier
Årets bidrag för studier i de olika föreningar som sökt är beviljade. Ersättning kommer när aktiviteten är utförd och kvitton redovisats.

Stadsodlarfestivalen
Peppar och Pumpa arrangerar i samverkan med andra stadsodlare en stadsodlarfestival i Fatbursparken den 6 september. Kommittén för miljö och studier kommer att delta och informera om koloniträdgårdsrörelsen i Stockholm.

Karta över Stockholms koloniområden
Karta över Stockholms koloniområden är under arbete.

Träff för odlingsrådgivare
Vi planerar en träff för odlingsrådgivare den 20 september på Skansen.

Nästa möte
Vi ses den 15 juni kl. 18.00.

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv