en region i Koloniträdgårdsförbundet

Möte med Kommittén för miljö och studier

Mötesanteckningar från Kommittén för miljö och studier

den 12 maj 2014

Närvarande
Karin Burman (mötessekreterare), Birgitta Sandström-Lagercrantz, Gunilla Göran, Kjell Eklind, Lena Ringberg (mötesordförande)

Odlarskolan
Odlarskolans senaste kurstillfälle på Tyresö slott var mycket lyckad med bra föreläsare och god hjälp med praktiska saker från personalen vid slottet. Även återträffen med deltagarna i förra årets odlarskolan var mycket lyckad med bra föreläsning och bra skriftligt material.

Nästa kurstillfälle i Odlarskolan är den 17 maj på Orhem där Lena Israelsson föreläser om grönsaker och Solveig Sidblad föreläser om ogräs och jordprover. Den 17 juni är det kurstillfälle på Skansen där Nils-Erik Persson föreläser om biodling och Birgitta Sandström-Lagercrantz föreläser om ekotjänster.

Smart toalettlösing på Eken
Ekens koloniområde har haft en intressant föreläsning om fungerande toalettlösning med CompostEra.

Höstens styrelsekurs
Höstens styrelsekurs får  utökat antal timmar och träffar. Bland annat tillkommer information om hur man löser konflikter.

Sommarutflykten
Sommarens utflykt till Ekerö och Rosenhill går med hyrd buss.

Bin i kolonin
Bin i kolonin får en viss ersättning för sina aktiviteter av FSSK.

Bidrag för studier
Årets bidrag för studier i de olika föreningar som sökt är beviljade. Ersättning kommer när aktiviteten är utförd och kvitton redovisats.

Stadsodlarfestivalen
Peppar och Pumpa arrangerar i samverkan med andra stadsodlare en stadsodlarfestival i Fatbursparken den 6 september. Kommittén för miljö och studier kommer att delta och informera om koloniträdgårdsrörelsen i Stockholm.

Karta över Stockholms koloniområden
Karta över Stockholms koloniområden är under arbete.

Träff för odlingsrådgivare
Vi planerar en träff för odlingsrådgivare den 20 september på Skansen.

Nästa möte
Vi ses den 15 juni kl. 18.00.

Sök
Styrelsen informerar

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor.
Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET är nu justerat och finns under ”Vår organisation”.

 
 
Kurser/studiebidrag
Arkiv