en region i Koloniträdgårdsförbundet

Möte med Kommittén för miljö och studier

Mötesanteckningar från Kommittén för miljö och studier

den 12 maj 2014

Närvarande
Karin Burman (mötessekreterare), Birgitta Sandström-Lagercrantz, Gunilla Göran, Kjell Eklind, Lena Ringberg (mötesordförande)

Odlarskolan
Odlarskolans senaste kurstillfälle på Tyresö slott var mycket lyckad med bra föreläsare och god hjälp med praktiska saker från personalen vid slottet. Även återträffen med deltagarna i förra årets odlarskolan var mycket lyckad med bra föreläsning och bra skriftligt material.

Nästa kurstillfälle i Odlarskolan är den 17 maj på Orhem där Lena Israelsson föreläser om grönsaker och Solveig Sidblad föreläser om ogräs och jordprover. Den 17 juni är det kurstillfälle på Skansen där Nils-Erik Persson föreläser om biodling och Birgitta Sandström-Lagercrantz föreläser om ekotjänster.

Smart toalettlösing på Eken
Ekens koloniområde har haft en intressant föreläsning om fungerande toalettlösning med CompostEra.

Höstens styrelsekurs
Höstens styrelsekurs får  utökat antal timmar och träffar. Bland annat tillkommer information om hur man löser konflikter.

Sommarutflykten
Sommarens utflykt till Ekerö och Rosenhill går med hyrd buss.

Bin i kolonin
Bin i kolonin får en viss ersättning för sina aktiviteter av FSSK.

Bidrag för studier
Årets bidrag för studier i de olika föreningar som sökt är beviljade. Ersättning kommer när aktiviteten är utförd och kvitton redovisats.

Stadsodlarfestivalen
Peppar och Pumpa arrangerar i samverkan med andra stadsodlare en stadsodlarfestival i Fatbursparken den 6 september. Kommittén för miljö och studier kommer att delta och informera om koloniträdgårdsrörelsen i Stockholm.

Karta över Stockholms koloniområden
Karta över Stockholms koloniområden är under arbete.

Träff för odlingsrådgivare
Vi planerar en träff för odlingsrådgivare den 20 september på Skansen.

Nästa möte
Vi ses den 15 juni kl. 18.00.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv