en region i Koloniträdgårdsförbundet

Möte med Kommittén för miljö och studier

Mötesanteckningar från Kommittén för miljö och studier

den 31 mars 2014

Närvarande
Karin Burman, Birgitta Sandström-Lagercrantz, Gunilla Göran, Kjell Eklind, Lena Ringberg (mötesordförande), Maria Sundin (mötessekreterare)

Bin i kolonin
Maria redogjorde för Bin i kolonins verksamhet hittills:

  • miljödiplomeringsträffen den 11 mars
  • Trädgårdsmässan
  • föreläsningar på årsmöten hos föreningarna
  • inspirationsmöte den 5 april
  • informationsmaterial.

Maria ställde frågan om vem Bin i kolonin ska rapportera till och alla var överens om att det är naturligt att Bin i kolonin rapporterar till kommittén, som en underställd projektgrupp. Kommittén är positiv till arbetet som Bin i kolonin gör. Tips inför framtida möten: Det finns stora lokaler hos föreningarna som säkert kan lånas ut sommartid.

Styrelsekursen
Styrelsekursen blir av den 8 och 23 april. Kommittén ordnar fika.

Odlarskolans kommande träffar

  • Tyresö 12 april. Gunilla deltar.
  • Orhem 17 maj. Lokal inte klar, men det finns reserv.
  • Skansen 14 juni. Vi får vara i Skånska gruvan och lågt pris och gratis inträde.
  • Ekerö 23 augusti. Gunilla har bokat en beskärningsexpert. Först är vi på Rosenhill och sedan på Äppelfabriken.

Uppföljning av förra årets odlarskola 6 maj
Kjell bjuder in deltagarna som deltog i förra årets odlarskola till Studiefrämjandet den 6 maj. Solveig Sidblad ger tips om vad man kan göra som odlingsrådgivare.

Ännu inga pengar till föreningarna
Pengarna har ännu inte kommit. Lena fortsätter att driva på så att vi snart kan fördela pengarna till föreningarna.

Övriga frågor
Kjell berättar att Östra regionen har organiserat sig på ett annorlunda sätt än FSSK. De har en kickoff, en heldagsträff, när de planerar verksamheten. Under säsongen försöker de också att besöka sina koloniträdgårdsföreningar. De ger ut sin egen tidning, om nyheter i föreningarna. De delar ut 2 000 kr i pris till Årets koloniträdgårdsförening. Andra delar är desamma som för FSSK. Till exempel har de en motsvarighet till Odlarskolan.

Årsmötet i FSSK är den 21 maj.

Föreläsning om miljövänliga toaletter den 10 maj kl. 13. Civilingenjör Carl Lindström föreläser på Ekens koloniträdgårdsförening. Anmälan till gunillagoran@hotmail.com.

Tips om föreläsning om permakulturodling av Pella Thiel.

Nästa möte
Måndag den 12 maj kl. 18.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv