en region i Koloniträdgårdsförbundet

Möte med Kommittén för miljö och studier

Mötesanteckningar från Kommittén för miljö och studier

den 31 mars 2014

Närvarande
Karin Burman, Birgitta Sandström-Lagercrantz, Gunilla Göran, Kjell Eklind, Lena Ringberg (mötesordförande), Maria Sundin (mötessekreterare)

Bin i kolonin
Maria redogjorde för Bin i kolonins verksamhet hittills:

  • miljödiplomeringsträffen den 11 mars
  • Trädgårdsmässan
  • föreläsningar på årsmöten hos föreningarna
  • inspirationsmöte den 5 april
  • informationsmaterial.

Maria ställde frågan om vem Bin i kolonin ska rapportera till och alla var överens om att det är naturligt att Bin i kolonin rapporterar till kommittén, som en underställd projektgrupp. Kommittén är positiv till arbetet som Bin i kolonin gör. Tips inför framtida möten: Det finns stora lokaler hos föreningarna som säkert kan lånas ut sommartid.

Styrelsekursen
Styrelsekursen blir av den 8 och 23 april. Kommittén ordnar fika.

Odlarskolans kommande träffar

  • Tyresö 12 april. Gunilla deltar.
  • Orhem 17 maj. Lokal inte klar, men det finns reserv.
  • Skansen 14 juni. Vi får vara i Skånska gruvan och lågt pris och gratis inträde.
  • Ekerö 23 augusti. Gunilla har bokat en beskärningsexpert. Först är vi på Rosenhill och sedan på Äppelfabriken.

Uppföljning av förra årets odlarskola 6 maj
Kjell bjuder in deltagarna som deltog i förra årets odlarskola till Studiefrämjandet den 6 maj. Solveig Sidblad ger tips om vad man kan göra som odlingsrådgivare.

Ännu inga pengar till föreningarna
Pengarna har ännu inte kommit. Lena fortsätter att driva på så att vi snart kan fördela pengarna till föreningarna.

Övriga frågor
Kjell berättar att Östra regionen har organiserat sig på ett annorlunda sätt än FSSK. De har en kickoff, en heldagsträff, när de planerar verksamheten. Under säsongen försöker de också att besöka sina koloniträdgårdsföreningar. De ger ut sin egen tidning, om nyheter i föreningarna. De delar ut 2 000 kr i pris till Årets koloniträdgårdsförening. Andra delar är desamma som för FSSK. Till exempel har de en motsvarighet till Odlarskolan.

Årsmötet i FSSK är den 21 maj.

Föreläsning om miljövänliga toaletter den 10 maj kl. 13. Civilingenjör Carl Lindström föreläser på Ekens koloniträdgårdsförening. Anmälan till gunillagoran@hotmail.com.

Tips om föreläsning om permakulturodling av Pella Thiel.

Nästa möte
Måndag den 12 maj kl. 18.

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv