en region i Koloniträdgårdsförbundet

Möte med Kommittén för miljö och studier

Mötesanteckningar från Kommittén för miljö och studier

den 11 december 2013

Närvarande
Karin Burgman, Lena Ringberg (ordförande), Birgitta
Sandström-Lagerkrantz, Kjell Eklind, Monica Karlsson (mötessekreterare)

Sök bidrag för studier senast den 31 januari
I februari får vi veta hur mycket pengar FSSK satsar på studier om odling och miljö. Då är det dags för oss att fördela pengarna till de föreningar som har sökt bidrag.

Bin i kolonin håller föreläsning
Bin i kolonin samarbetar om hur vi kan få fler föreningar som har biodling. Tillsammans ordnar vi en föreläsning i vår av Christina Bjurlöf, kolonist från Drevviken.

Odlarskolan börjar 12 mars
Årets odlarskola ska utbilda 20 glada – och kunniga – odlingsrådgivare. Anmälningsprocessen är redan igång.

Styrelsekurs den 8 och 23 april
20 deltagare i styrelsekursen ska få lära sig allt om styrelsearbeta av Monika Karlsson och Anders Nordmark i Kolonisternas hus.

Återträff för odlingsansvariga i maj
Alla som har gått Odlingsskolan kommer att bli inbjudna till en återträff på Skansen i maj.

Kul aktiviteter i föreningarna
Skarpnäcks koloniförening ordnar en studiecirkel om arrendefrågor och hembud någon gång under 2014. Läs mer på webbplatsen.

Koloniträdgårdsföreningen Linnéa ger bra tips om ekotänk på sin webbplats.

Nästa träff
Nästa träff blir den 11 februari 2014 kl. 18-20.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv