en region i Koloniträdgårdsförbundet

Möte med Kommittén för miljö och studier

Mötesanteckningar från Kommittén för miljö och studier

den 11 december 2013

Närvarande
Karin Burgman, Lena Ringberg (ordförande), Birgitta
Sandström-Lagerkrantz, Kjell Eklind, Monica Karlsson (mötessekreterare)

Sök bidrag för studier senast den 31 januari
I februari får vi veta hur mycket pengar FSSK satsar på studier om odling och miljö. Då är det dags för oss att fördela pengarna till de föreningar som har sökt bidrag.

Bin i kolonin håller föreläsning
Bin i kolonin samarbetar om hur vi kan få fler föreningar som har biodling. Tillsammans ordnar vi en föreläsning i vår av Christina Bjurlöf, kolonist från Drevviken.

Odlarskolan börjar 12 mars
Årets odlarskola ska utbilda 20 glada – och kunniga – odlingsrådgivare. Anmälningsprocessen är redan igång.

Styrelsekurs den 8 och 23 april
20 deltagare i styrelsekursen ska få lära sig allt om styrelsearbeta av Monika Karlsson och Anders Nordmark i Kolonisternas hus.

Återträff för odlingsansvariga i maj
Alla som har gått Odlingsskolan kommer att bli inbjudna till en återträff på Skansen i maj.

Kul aktiviteter i föreningarna
Skarpnäcks koloniförening ordnar en studiecirkel om arrendefrågor och hembud någon gång under 2014. Läs mer på webbplatsen.

Koloniträdgårdsföreningen Linnéa ger bra tips om ekotänk på sin webbplats.

Nästa träff
Nästa träff blir den 11 februari 2014 kl. 18-20.

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv