en region i Koloniträdgårdsförbundet

Möte med Kommittén för miljö och studier

Mötesanteckningar från Kommittén för miljö och studier

den 14 oktober 2013

Närvarande
Karin Burgman, Lena Ringberg (ordförande), Birgitta
Sandström-Lagerkrantz, Kjell Eklind, Maria Sundin (mötessekreterare)

Kassörskursen
Kassörskursen är avslutad. Bland deltagarna fanns både de som var vana
och ovana vid kassörsuppgifter, och alla verkade ha lärt sig något nytt.

Miljödiplomeringsträff
Vi har haft en lyckad miljödiplomeringsträff med Tom Ericsson från SLU. Han föreläste om jord och gödsling.

Vi ordnar en föreläsning om biodling på en miljödiplomeringsträff i februari 2014. Kommittén för miljö och studier arrangerar föreläsningen tillsammans med Studiefrämjandet.

Odlarskolan
Årets odlarskola avslutas i november. Därmed har 25 av Stockholms koloniträdgårdsföreningar nya odlingsrådgivare.

Studierådgivarna
Den 18 november håller Liselott Björkman från Svensk Trädgård en föreläsning. Vi ser över listan med föreläsare och uppdaterar den med nya spännande föreläsningar.

Studiemedel
Nästa år studiemedel ska sökas före den 31 januari 2014. Årets medel ska redovisas senast den 15
november.

Nästa träff
Nästa träff blir den 11 december 2013 kl. 18-20.

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv