en region i Koloniträdgårdsförbundet

Möte med Kommittén för miljö och studier

Mötesanteckningar från Kommittén för miljö och studier

den 14 oktober 2013

Närvarande
Karin Burgman, Lena Ringberg (ordförande), Birgitta
Sandström-Lagerkrantz, Kjell Eklind, Maria Sundin (mötessekreterare)

Kassörskursen
Kassörskursen är avslutad. Bland deltagarna fanns både de som var vana
och ovana vid kassörsuppgifter, och alla verkade ha lärt sig något nytt.

Miljödiplomeringsträff
Vi har haft en lyckad miljödiplomeringsträff med Tom Ericsson från SLU. Han föreläste om jord och gödsling.

Vi ordnar en föreläsning om biodling på en miljödiplomeringsträff i februari 2014. Kommittén för miljö och studier arrangerar föreläsningen tillsammans med Studiefrämjandet.

Odlarskolan
Årets odlarskola avslutas i november. Därmed har 25 av Stockholms koloniträdgårdsföreningar nya odlingsrådgivare.

Studierådgivarna
Den 18 november håller Liselott Björkman från Svensk Trädgård en föreläsning. Vi ser över listan med föreläsare och uppdaterar den med nya spännande föreläsningar.

Studiemedel
Nästa år studiemedel ska sökas före den 31 januari 2014. Årets medel ska redovisas senast den 15
november.

Nästa träff
Nästa träff blir den 11 december 2013 kl. 18-20.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv