en region i Koloniträdgårdsförbundet

Möte med Kommittén för miljö och studier

Mötesanteckningar från Kommittén för miljö och studier

den 11 februari 2014

Närvarande
Karin Burman, Birgitta Sandström-Lagercrantz, Gunilla Göran, Kjell Eklind, Lena Ringberg (mötesordförande), Maria Sundin (mötessekreterare)

Odlarskolan

Det är nu 10 anmälda till Odlarskolan, men det behöver bli fler. Maria deltar vid alla tillfällen som deltagare. Alla i kommittén deltar med en representant under hela kursen. Preliminärt program:

 • 12 mars. Studiefrämjandet.
 • 12 april. Tyresö handelsträdgård.
 • 17 maj. Orhem.
 • 14 juni. Skansen.
 • 23 augusti. Studieresa.
 • 13 september. Tanto Södra.
 • 4 oktober. Bergianska.
 • 5 november. Studiefrämjandet.

Bin i kolonin den 11 mars
Christina Bjurlöf föreläser om bin, Kjell pratar om binas betydelse för pollinering, varnar för miljögifter och informerar om miljödiplomering, Maria berättar om Bin i kolonin och Candi Martin berättar om nätverket Söderbina. 18.00–20.30 i Studiefrämjandets lokaler på Norrtullsgatan. Arrangemanget är ett led i miljödiplomeringen

Odlingsrådgivarträff den 6 maj

Under träffen diskuterar vi odlingsrådgivarnas ansvar att vara rådgivare i sin förening med goda exempel som ger inspiration. Några exempel:

 • Odlingsrådgivare kan specialisera sig på att ge råd om sådant man tycker är roligt och kan.
 • Odlingsrådgivare kan bilda nätverk och samarbeta.
 • Man kan informera om odlingsrådgivarens uppgifter på föreningens webbplats eller skicka ut återkommande nyhetsbrev.
 • Några odlingsrådgivare ordnar egna odlingsrådgivarkurser för föreningen.

Träffen blir den 6 maj kl. 18–21 i Studiefrämjandets lokaler.

Bidragsansökningar
Kommittén har via Lena sökt bidrag hos FSSK för föreningarnas studier. Först senare under våren får vi besked om hur mycket det blir att fördela till föreningarna.

Övrigt
Birgitta tipsade om att de kurser som koloniföreningarna har kan utgå från vad föreningen behöver för kunskap. På Långholmen har man utgått från kriterierna i miljödiplomeringen och sedan ordnat kortare informationsträffar om olika frågor.

Nästa träff

Nästa möte blir den 27 mars 2014 kl. 18-20.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv