en region i Koloniträdgårdsförbundet

Möte med Kommittén för miljö och studier

Mötesanteckningar från Kommittén för miljö och studier

den 11 februari 2014

Närvarande
Karin Burman, Birgitta Sandström-Lagercrantz, Gunilla Göran, Kjell Eklind, Lena Ringberg (mötesordförande), Maria Sundin (mötessekreterare)

Odlarskolan

Det är nu 10 anmälda till Odlarskolan, men det behöver bli fler. Maria deltar vid alla tillfällen som deltagare. Alla i kommittén deltar med en representant under hela kursen. Preliminärt program:

 • 12 mars. Studiefrämjandet.
 • 12 april. Tyresö handelsträdgård.
 • 17 maj. Orhem.
 • 14 juni. Skansen.
 • 23 augusti. Studieresa.
 • 13 september. Tanto Södra.
 • 4 oktober. Bergianska.
 • 5 november. Studiefrämjandet.

Bin i kolonin den 11 mars
Christina Bjurlöf föreläser om bin, Kjell pratar om binas betydelse för pollinering, varnar för miljögifter och informerar om miljödiplomering, Maria berättar om Bin i kolonin och Candi Martin berättar om nätverket Söderbina. 18.00–20.30 i Studiefrämjandets lokaler på Norrtullsgatan. Arrangemanget är ett led i miljödiplomeringen

Odlingsrådgivarträff den 6 maj

Under träffen diskuterar vi odlingsrådgivarnas ansvar att vara rådgivare i sin förening med goda exempel som ger inspiration. Några exempel:

 • Odlingsrådgivare kan specialisera sig på att ge råd om sådant man tycker är roligt och kan.
 • Odlingsrådgivare kan bilda nätverk och samarbeta.
 • Man kan informera om odlingsrådgivarens uppgifter på föreningens webbplats eller skicka ut återkommande nyhetsbrev.
 • Några odlingsrådgivare ordnar egna odlingsrådgivarkurser för föreningen.

Träffen blir den 6 maj kl. 18–21 i Studiefrämjandets lokaler.

Bidragsansökningar
Kommittén har via Lena sökt bidrag hos FSSK för föreningarnas studier. Först senare under våren får vi besked om hur mycket det blir att fördela till föreningarna.

Övrigt
Birgitta tipsade om att de kurser som koloniföreningarna har kan utgå från vad föreningen behöver för kunskap. På Långholmen har man utgått från kriterierna i miljödiplomeringen och sedan ordnat kortare informationsträffar om olika frågor.

Nästa träff

Nästa möte blir den 27 mars 2014 kl. 18-20.

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv