en region i Koloniträdgårdsförbundet

Minnesanteckningar FSSK Framtidsgrupp 150202

Tid: 150202 kl 18.30-20.15
Plats: Björngårdsgatan 16a, Stockholm
Närvarande: Conny Mörke, Lena Berg, Monica Breidensjö, Tove Kristiansen, Urban Ryadal
Förhinder: Lidia Sjökvist

1. Mötet öppnandes och valde till ordförande Conny M och till sekreterare Lena B
2. Presentation av Framtidsgruppens medlemmar på första mötet år 2014/2015
3. Politikervandring 2015 genomförs lördagn8 augusti kl 10-12

Sista anmälningsdag: 31 juli.
Inbjudan tas fram av Lena B.
Tema: Den gröna promenaden med familjen.
Efter promenad bjuds besökarna på fika. Frågor förbereds i föreningarna.
Framtidsgruppen planerar mötet och frågor med styrelsen, samt lekmöjligheter för barnen, plocka frukt grilla korv/äpplen och besöka kolonilott/stuga.
Målgrupp: tjänstemän och politiker med familj, se tidigare politikervandringar.
Stadens Forum för koloniträdgårdar har kontakt med koloniträdgårdarna i staden och kan kommunicera inbjudan internt.
Framtidsgruppen bjuder in politiker och tjänstemän. Bl.a. Roger Mogert (s), ordförande Stadsbyggnadsnämnden.
Föreningar som erbjuds politikervandring – Framtidsgruppens kontaktperson:
Årstafältens koloniområde, Birgitta Adolphson – Conny
Iris koloniområde – Tove
Långholmens koloniområde – Urban tar kontakt
Söderbrunn koloniområde i nationalstadsparken – Lena
Skarpnäcks koloniområde – Lena
Igelbäckens koloniområde – Conny

Conny tar reda på vilka koloniområden som anmält intresse tidigare och ej haft besök samt vilka politiker och tjänstemän som FSSKs Framtidsgrupp bjudit in tidigare samt vilka som besökt koloniområden, se hemsida sthlmkoloni.se/politikervandring-7-augusti-2014/
Conny mejlar kontaktuppgifterna ovan till Framtidsgruppen, se stadens hemsida
https://evald.stockholm.se/extern
7 föreningar deltog i politikervandringen augusti 2014, se rapport på hemsidan.
4. Nästa möte 11 mars kl 18.30-20.00 i Kolonisternas hus.
5. Övriga frågor

Det behövs en fadder-/modderverksamhet, utbildningar till föreningsstyrelsen,
gemensamt möte med studiegruppen i FSSK.
Möte med exploateringskontoret i Stockholms stad planeras.
Stadsodling diskuterades.
Conny informerar styrelsen. Om att FSSKs Framtidsgrupp behöver information om vilka remisser som berör koloniområdena och andra viktiga frågor för framtiden.

6. Mötet avslutas

 

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv