en region i Koloniträdgårdsförbundet

Lövsta koloni 30-år

LÖVSTA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING FYLLER 30-ÅR 2014

 

Föreningen ligger i den gamla trädgårdsstaden Hässelby med gångavstånd till Mälaren. Förr i tiden fraktades hushållsavfallet från Stockholms stad med järnväg hitut. Det fanns många växthus här och odlingarna frodades. Tyvärr är de nu nedlagda. Intill området finns gravplatser från tidiga järnåldern och ekar, vars trädkronor susar om forntiden. Ur kronorna kan man höra fåglarnas tidslösa sånger.

Lövsta koloniträdgårdsförening har 70 stugor, ett föreningshus och några frilotter. Här finns Sinnenas Örtagård som startades av trädgårdsmästaren, den nu avlidne, Arnold Romberg. ”Örtagården är naturens eget rum för människans mentala och själsliga återhämtning i en tid av stress” enligt honom. Själv vill jag utöka det till att gälla alla koloniområden.

appeltrad-lovsta
År 2013 fick vi överta Häppleprojektet av Janne Sääf, biolog och forskare intresserad av gamla fruktsorter i Hässelbytrakten. Projektet startade 1982 och idag är det ca 60 träd som är värda att bevaras, då en del är angripna av sjukdom. Samtliga sorter har insamlats som ympkvistar från olika trädgårdar i Hässelby och ympats in på A2 grundstammar.

Just nu är det skördetid, och det är en fröjd för ögat, att se äpplen av alla färgskiftningar i och under träden. En söndag varje år arrangeras Kyrkhamnsdagen, som stöds av kommunen, olika föreningar och organisationer. Mellan kl. 10:00-15:00 pågår en familjedag med olika aktiviteter för hela Kyrkhamnsområdet där även Lövsta koloniträdgårdsförening bidrar med försäljning av sina odlade produkter och en loppmarknad.

http://www.lovsta.nu

 

Välkommen till Lövsta koloniträdgårdar som är lätta att hitta och väl värda ett besök.
http://www.lovstakoloni.se

Helga Holmkvist, kolonist.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv