en region i Koloniträdgårdsförbundet

Lövsta koloni 30-år

LÖVSTA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING FYLLER 30-ÅR 2014

 

Föreningen ligger i den gamla trädgårdsstaden Hässelby med gångavstånd till Mälaren. Förr i tiden fraktades hushållsavfallet från Stockholms stad med järnväg hitut. Det fanns många växthus här och odlingarna frodades. Tyvärr är de nu nedlagda. Intill området finns gravplatser från tidiga järnåldern och ekar, vars trädkronor susar om forntiden. Ur kronorna kan man höra fåglarnas tidslösa sånger.

Lövsta koloniträdgårdsförening har 70 stugor, ett föreningshus och några frilotter. Här finns Sinnenas Örtagård som startades av trädgårdsmästaren, den nu avlidne, Arnold Romberg. ”Örtagården är naturens eget rum för människans mentala och själsliga återhämtning i en tid av stress” enligt honom. Själv vill jag utöka det till att gälla alla koloniområden.

appeltrad-lovsta
År 2013 fick vi överta Häppleprojektet av Janne Sääf, biolog och forskare intresserad av gamla fruktsorter i Hässelbytrakten. Projektet startade 1982 och idag är det ca 60 träd som är värda att bevaras, då en del är angripna av sjukdom. Samtliga sorter har insamlats som ympkvistar från olika trädgårdar i Hässelby och ympats in på A2 grundstammar.

Just nu är det skördetid, och det är en fröjd för ögat, att se äpplen av alla färgskiftningar i och under träden. En söndag varje år arrangeras Kyrkhamnsdagen, som stöds av kommunen, olika föreningar och organisationer. Mellan kl. 10:00-15:00 pågår en familjedag med olika aktiviteter för hela Kyrkhamnsområdet där även Lövsta koloniträdgårdsförening bidrar med försäljning av sina odlade produkter och en loppmarknad.

http://www.lovsta.nu

 

Välkommen till Lövsta koloniträdgårdar som är lätta att hitta och väl värda ett besök.
http://www.lovstakoloni.se

Helga Holmkvist, kolonist.

Sök
Styrelsen informerar

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor.
Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET är nu justerat och finns under ”Vår organisation”.

 
 
Kurser/studiebidrag

VALBEREDNING I IDEELL FÖRENING – syfte, uppgifter och arbetsmetoder, Zoom-
föreläsning 18 jan 2021 kl 18.00–21.00
Kursledare är Susanna Stavling. Kursen är kostnadsfri för de medlemsföreningar som
rapporterar sin egen kursverksamhet till Studiefrämjandet. För andra är priset 450 kr. (Ord.
pris 500 kr.) Deltagarantalet är begränsat.
Läs mer på studieframjandet.se/valberedning . Där anmäler du dig också. Som kontakt
anges Ingrid Rogblad.

Arkiv