en region i Koloniträdgårdsförbundet

Koloniträdgårdsförbundets kongress

FSSK’s ordförande valdes till ordförande i Koloniträdgårdsförbundet av kongressen och skickade ut följande pressmeddelande 2013-08-18.

Sverige odlar!

Odlingen har ökat. Intresset för en odlingsplats i stan och på landet växer i takt med att invånarantalet kar i vårt land.

Koloniträdgårdsförbundet har kunnat konstatera att möjligheten till odling har en god inverkan på människors livskvalitet och hälsa.

Det är viktigt att ge människors möjlighet att aktivt bidra till sin egen hälsa, att odla ekologiskt och att bevara och utveckla odlingskunnandet, säger nye ordförande Catharina Tarras-Wahlberg, egenodlade grönsaker minskar dessutom behovet av långa transporter och dess klimatpåverkan.

Koloniträdgårdsförbundet utmanar Sveriges alla kommuner att utöka och bevara antalet koloniområden och odlingslotter.

Koloniträdgårdsförbundet uppmanar Sveriges regering och riksdag att underlätta för kommunerna i arbetet att skapa nya odlingsmöjligheter.

FSSK’s styrelse gratulerar Catharina till uppdraget och önskar lycka till.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv