en region i Koloniträdgårdsförbundet

Kallelse till årsmöte 2014

 

Till FSSK anslutna koloniföreningar                                                                         2014-03-24

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2014

 

Härmed kallas samtliga koloniföreningar till FSSK:s ordinarie årsmöte onsdagen den 21 maj 2014, kl. 19.00. Kaffe från klockan 18.00. Mötet äger rum i Linnéagården hos Koloniträdgårdsföreningen Linnéa.

Anmälan av ombud 2014

Anmälan av ombud ska vara FSSK:s kansli tillhanda senast tisdagen den 29 april 2014.

 

Ansluten förenings styrelse har rätt att till representantskapet utse

2 ombud om föreningen vid senaste årsskiftet hade högst 100 medlemmar

3 ombud om föreningen vid senaste årsskiftet hade 101-200 medlemmar

4 ombud om föreningen vid senaste årsskiftet hade över 200 medlemmar

 

Föreningarna är välkomna att lämna motioner till årsmötet, dessa ska lämnas skriftligt och ska ha inkommit till FSSK:s kansli senast tisdagen den 22 april 2014.

Årsmöteshandlingar och färdbeskrivning skickas att vara ombuden tillhanda senast tisdagen den 6 maj (två veckor före årsmötet).

 

Välkomna till årsmötet!

 

Catharina Tarras-Wahlberg

Ordförande FSSK

Sök
Styrelsen informerar

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor.
Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET är nu justerat och finns under ”Vår organisation”.

 
 
Kurser/studiebidrag
Arkiv