en region i Koloniträdgårdsförbundet

Kallelse till årsmöte 2013

Till FSSK anslutna koloniföreningar                                                                         2013-03-25

 

Härmed kallas samtliga koloniföreningar till FSSK:s ordinarie årsmöte onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00. Kaffe från klockan 18.00. Mötet äger rum i föreningshuset hos Koloniträdgårdsföreningen Eken.

Anmälan av ombud ska vara FSSK:s kansli tillhanda senast tisdagen den 30 april 2013.

Ansluten förenings styrelse har rätt att till representantskapet utse

2 ombud om föreningen vid senaste årsskiftet hade högst 100 medlemmar

3 ombud om föreningen vid senaste årsskiftet hade 101-200 medlemmar

4 ombud om föreningen vid senaste årsskiftet hade över 200 medlemmar

anmälan av ombud 2013

Föreningarna är välkomna att lämna motioner till årsmötet, dessa ska lämnas skriftligt och ska ha inkommit till FSSK:s kansli senast tisdagen den 23 april 2013.

Årsmöteshandlingar och färdbeskrivning skickas att vara ombuden tillhanda senast tisdagen den 7 maj (två veckor före årsmötet).

 

Välkomna till årsmötet!

Catharina Tarras-Wahlberg

Ordförande FSSK

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv