en region i Koloniträdgårdsförbundet

Ingen uppföljningsträff om värdering i höst

Till ordförande och/eller styrelsens kontaktperson för värderingar samt till värderare i stugföreningar i Stockholm.

Ingen uppföljningsträff om värdering i höst.
I stället en informationsträff under våren 2016.

Vi genomför ingen uppföljningsträff för värderare i höst. I stället återkommer vi med inbjudan till en vårträff för värderare och styrelsens firmatecknare för värderingar. Vårens träff tänker vi ägna åt uppföljning och erfarenhetsutbyte om värderingsarbetet samt information om ett nytt värderingsmaterial som vi tar fram till 2016-års värderingar och utbildning.

Vi ser gärna att värderare och styrelser redan nu skickar in synpunkter på värderingsarbetet och innehållet i våra värderingshjälpmedel. Skicka synpunkterna till e-postadress vu@fssk.se senast i mitten av december.

Med vänlig hälsning
FSSKs kommitté för värderingsfrågor

Anders Värn

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv