en region i Koloniträdgårdsförbundet

Ingen uppföljningsträff om värdering i höst

Till ordförande och/eller styrelsens kontaktperson för värderingar samt till värderare i stugföreningar i Stockholm.

Ingen uppföljningsträff om värdering i höst.
I stället en informationsträff under våren 2016.

Vi genomför ingen uppföljningsträff för värderare i höst. I stället återkommer vi med inbjudan till en vårträff för värderare och styrelsens firmatecknare för värderingar. Vårens träff tänker vi ägna åt uppföljning och erfarenhetsutbyte om värderingsarbetet samt information om ett nytt värderingsmaterial som vi tar fram till 2016-års värderingar och utbildning.

Vi ser gärna att värderare och styrelser redan nu skickar in synpunkter på värderingsarbetet och innehållet i våra värderingshjälpmedel. Skicka synpunkterna till e-postadress vu@fssk.se senast i mitten av december.

Med vänlig hälsning
FSSKs kommitté för värderingsfrågor

Anders Värn

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv