en region i Koloniträdgårdsförbundet

Ingen uppföljningsträff om värdering i höst

Till ordförande och/eller styrelsens kontaktperson för värderingar samt till värderare i stugföreningar i Stockholm.

Ingen uppföljningsträff om värdering i höst.
I stället en informationsträff under våren 2016.

Vi genomför ingen uppföljningsträff för värderare i höst. I stället återkommer vi med inbjudan till en vårträff för värderare och styrelsens firmatecknare för värderingar. Vårens träff tänker vi ägna åt uppföljning och erfarenhetsutbyte om värderingsarbetet samt information om ett nytt värderingsmaterial som vi tar fram till 2016-års värderingar och utbildning.

Vi ser gärna att värderare och styrelser redan nu skickar in synpunkter på värderingsarbetet och innehållet i våra värderingshjälpmedel. Skicka synpunkterna till e-postadress vu@fssk.se senast i mitten av december.

Med vänlig hälsning
FSSKs kommitté för värderingsfrågor

Anders Värn

Sök
Styrelsen informerar

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor.
Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET är nu justerat och finns under ”Vår organisation”.

 
 
Kurser/studiebidrag
Arkiv