en region i Koloniträdgårdsförbundet

Infomöte 9 feb 2015

Minnesanteckningar  från möte med FSSK:s Informationsgrupp den 4 februari 2015, kl 18.00

Plats: Gröna stugan, Hornsbergs strand

 

Närvarande:

Ann-Christine Ekgren

Lennart Engstrand

Inger Adolfsson

Kjell Eklind, Studiefrämjandet

1. Genomgång av föregående mötesminnesanteckningar

Två kandidater till infogruppen är på förslag och skall tillfrågas till nästa möte. De tillhör föreningarna Drevviken och Odlaren.

Igelbäcken har begärt att styrelsen för FSSK hjälper till med ordförande vid sitt årsmöte 15 mars. Conny Mörke har tillfrågats och skall lämna besked.

2. Intervju med vår nya ordförande i Koloninytt

Anki kontaktar Ulrika om den planerade intervjun med vår nya ordförande, Lennart Pöppel.  Intervjun är av intresse för FSSK:s medlemmar, samt även för alla Sveriges kolonister ,då Lennart tidigare har varit förbundsordförande.

3. Uppdrag från styrelsen

För att underlätta för FSSK:s styrelse skall aktuella kontaktlistor sammanställas för samtliga föreningar. Studierådgivare, odlingsrådgivare och diplomeringsintresserade inom föreningarna är av särskilt intresse för Kjell i hans uppdrag som studierådgivare i Studiefrämjandet. Bör vara klart till slutet av april.

4. Vår spaltplats i tidningen

Kjell undrade hur stor spaltplats vi har i tidningen. Svar: 400 tecken inkl mellanslag.

5. E-mailadresser till medlemmar

För att underlätta kontakten med våra medlemmar föreslås att ruta för uppgift om  mailadress bör finnas på kontrakten och på medlemsregistren.

 

6. Pågående arbete

Inger Sahlin har fått i uppdrag att arbeta med uppdatering av aktuella adresser till föreningar inom FSSK. Vi föreslog att Kjell tar kontakt med henne för att få tillgång till hennes uppgifter.

7. SOS (Söder om Söder

SOS lyckade sätt att arbeta med information borde tillämpas på Järvafältet. Kjell vill gärna komma ut till Järva för att informera.

9. Nästa möte

Onsdagen den 22 april, kl 18.00

Vid pennan: Inger A

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv