en region i Koloniträdgårdsförbundet

Infomöte 9 feb 2015

Minnesanteckningar  från möte med FSSK:s Informationsgrupp den 4 februari 2015, kl 18.00

Plats: Gröna stugan, Hornsbergs strand

 

Närvarande:

Ann-Christine Ekgren

Lennart Engstrand

Inger Adolfsson

Kjell Eklind, Studiefrämjandet

1. Genomgång av föregående mötesminnesanteckningar

Två kandidater till infogruppen är på förslag och skall tillfrågas till nästa möte. De tillhör föreningarna Drevviken och Odlaren.

Igelbäcken har begärt att styrelsen för FSSK hjälper till med ordförande vid sitt årsmöte 15 mars. Conny Mörke har tillfrågats och skall lämna besked.

2. Intervju med vår nya ordförande i Koloninytt

Anki kontaktar Ulrika om den planerade intervjun med vår nya ordförande, Lennart Pöppel.  Intervjun är av intresse för FSSK:s medlemmar, samt även för alla Sveriges kolonister ,då Lennart tidigare har varit förbundsordförande.

3. Uppdrag från styrelsen

För att underlätta för FSSK:s styrelse skall aktuella kontaktlistor sammanställas för samtliga föreningar. Studierådgivare, odlingsrådgivare och diplomeringsintresserade inom föreningarna är av särskilt intresse för Kjell i hans uppdrag som studierådgivare i Studiefrämjandet. Bör vara klart till slutet av april.

4. Vår spaltplats i tidningen

Kjell undrade hur stor spaltplats vi har i tidningen. Svar: 400 tecken inkl mellanslag.

5. E-mailadresser till medlemmar

För att underlätta kontakten med våra medlemmar föreslås att ruta för uppgift om  mailadress bör finnas på kontrakten och på medlemsregistren.

 

6. Pågående arbete

Inger Sahlin har fått i uppdrag att arbeta med uppdatering av aktuella adresser till föreningar inom FSSK. Vi föreslog att Kjell tar kontakt med henne för att få tillgång till hennes uppgifter.

7. SOS (Söder om Söder

SOS lyckade sätt att arbeta med information borde tillämpas på Järvafältet. Kjell vill gärna komma ut till Järva för att informera.

9. Nästa möte

Onsdagen den 22 april, kl 18.00

Vid pennan: Inger A

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv