en region i Koloniträdgårdsförbundet

Infomöte 9 feb 2015

Minnesanteckningar  från möte med FSSK:s Informationsgrupp den 4 februari 2015, kl 18.00

Plats: Gröna stugan, Hornsbergs strand

 

Närvarande:

Ann-Christine Ekgren

Lennart Engstrand

Inger Adolfsson

Kjell Eklind, Studiefrämjandet

1. Genomgång av föregående mötesminnesanteckningar

Två kandidater till infogruppen är på förslag och skall tillfrågas till nästa möte. De tillhör föreningarna Drevviken och Odlaren.

Igelbäcken har begärt att styrelsen för FSSK hjälper till med ordförande vid sitt årsmöte 15 mars. Conny Mörke har tillfrågats och skall lämna besked.

2. Intervju med vår nya ordförande i Koloninytt

Anki kontaktar Ulrika om den planerade intervjun med vår nya ordförande, Lennart Pöppel.  Intervjun är av intresse för FSSK:s medlemmar, samt även för alla Sveriges kolonister ,då Lennart tidigare har varit förbundsordförande.

3. Uppdrag från styrelsen

För att underlätta för FSSK:s styrelse skall aktuella kontaktlistor sammanställas för samtliga föreningar. Studierådgivare, odlingsrådgivare och diplomeringsintresserade inom föreningarna är av särskilt intresse för Kjell i hans uppdrag som studierådgivare i Studiefrämjandet. Bör vara klart till slutet av april.

4. Vår spaltplats i tidningen

Kjell undrade hur stor spaltplats vi har i tidningen. Svar: 400 tecken inkl mellanslag.

5. E-mailadresser till medlemmar

För att underlätta kontakten med våra medlemmar föreslås att ruta för uppgift om  mailadress bör finnas på kontrakten och på medlemsregistren.

 

6. Pågående arbete

Inger Sahlin har fått i uppdrag att arbeta med uppdatering av aktuella adresser till föreningar inom FSSK. Vi föreslog att Kjell tar kontakt med henne för att få tillgång till hennes uppgifter.

7. SOS (Söder om Söder

SOS lyckade sätt att arbeta med information borde tillämpas på Järvafältet. Kjell vill gärna komma ut till Järva för att informera.

9. Nästa möte

Onsdagen den 22 april, kl 18.00

Vid pennan: Inger A

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv