en region i Koloniträdgårdsförbundet

Infomöte 14 okt. -15

Minnesanteckningar från möte med FSSK:s  Informationskommitté,

14 oktober, kl 18.00

Plats: Gröna stugan, Hornsberg strand

Närvarande:

Anne-Christine Ekgren

Agneta Welander

AnneKristin Johansson

Lennart Engstrand

Inger Adolfsson (vid pennan)

1.Mötets öppnande

Anki hälsade alla välkomna.

2.Info från FSSK:s styrelsemöte

Anki har haft förhinder att deltaga vid de två senaste styrelsemötena, ingen information kunde därför lämnas.

3. Josefina Oddbergs masteruppsats

Anki har fått filer från Inger och kommer att delge styrelsen allt material.

4. Samarbete med Stockholms universitet

Inger informerade om den senaste kontakten som Stockholms universitet tagit med Igelbäckens koloniförening under sommaren 2015. Anki vill ha även den studien, för att presentera för FSSK:s styrelse. Inger kontaktar Johannes Söderberg, som är universitetets kontaktperson, och begär att få studien.

5. Julmiddag för styrelse och kommittéer

Vi avvaktar inbjudan.

6. Kontaktlista för trädgårdsskribenter och journalister

AnneKristin kontaktar Kaisa Ejworth, journalist, författare  och tidigare ordförande för föreningen Gröna balkonger.

7. Nästa möte

Preliminärt förslag att vi träffas onsdagen den 20 januari kl

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv