en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 21 jan

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid:

2013-01-21, kl. 18:30

Plats:

Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:
Lennart Engstrand, Anne-Christine Ekgren, Helga Holmkvist, Inger Adolfsson, Kjell Eklind.

Ej närvarande:
Annika Stigmark, Conny Mörke.

 

Ordf. Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Hemsidor och teknik

Hemsidan och Facebook

Conny Mörk ansvarar för det inom FFSK som rör Facebook. Lennart ansvarar för FSSKs hemsida.

Utskick till kurs för hemsidor
Den i höst planerade kursen är något senarelagd och information kommer att hållas i februari, i kolonisternas hus.

Lennart kommer i ett utskick att informera om kursens två delar, praktik och teori. Krav för deltagande är grundläggande datorkunskap och egen bärbar dator.

Den riktas mot medlemmar som sedan skall hjälpa till med sina föreningars hemsidor.

FSSKs hemsida

Vi skall löpande se över FSSKs hemsida.

Övrigt

Anne-Christine har fått en förfrågan av Stockholms biodlarförening om en kontakt/intresselista för biodling. Frågan lämnas vidare till FSSKs styrelse.

 

Utskick

Lennart kommer även att göra utskick gällande:

–          Kölistor till våra koloniföreningar. Avsikten är att se ungefärlig väntetid och hur stort intresset är. Kanske finns behov av flera nya områden?

–          Informera om att bidrag till kurser kan sökas tom den 31 januari.

–          Förtydliga ansökningsvillkoren om Odlarskolan

 

Nästa möte

Nästa möte blir den: 12:e mars kl. 18:00 i kolonisternas hus.

 

Vid pennan/tangenten

Helga Holmkvist

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv