en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 21 jan

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid:

2013-01-21, kl. 18:30

Plats:

Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:
Lennart Engstrand, Anne-Christine Ekgren, Helga Holmkvist, Inger Adolfsson, Kjell Eklind.

Ej närvarande:
Annika Stigmark, Conny Mörke.

 

Ordf. Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Hemsidor och teknik

Hemsidan och Facebook

Conny Mörk ansvarar för det inom FFSK som rör Facebook. Lennart ansvarar för FSSKs hemsida.

Utskick till kurs för hemsidor
Den i höst planerade kursen är något senarelagd och information kommer att hållas i februari, i kolonisternas hus.

Lennart kommer i ett utskick att informera om kursens två delar, praktik och teori. Krav för deltagande är grundläggande datorkunskap och egen bärbar dator.

Den riktas mot medlemmar som sedan skall hjälpa till med sina föreningars hemsidor.

FSSKs hemsida

Vi skall löpande se över FSSKs hemsida.

Övrigt

Anne-Christine har fått en förfrågan av Stockholms biodlarförening om en kontakt/intresselista för biodling. Frågan lämnas vidare till FSSKs styrelse.

 

Utskick

Lennart kommer även att göra utskick gällande:

–          Kölistor till våra koloniföreningar. Avsikten är att se ungefärlig väntetid och hur stort intresset är. Kanske finns behov av flera nya områden?

–          Informera om att bidrag till kurser kan sökas tom den 31 januari.

–          Förtydliga ansökningsvillkoren om Odlarskolan

 

Nästa möte

Nästa möte blir den: 12:e mars kl. 18:00 i kolonisternas hus.

 

Vid pennan/tangenten

Helga Holmkvist

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv