en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 20/1-2016

Minnesanteckningar från möte med FSSK:s Informationskommitté,
20 januari 2016, kl 18.00
Plats: Gröna stugan, Hornsberg strand
Närvarande:
Anne-Christine Ekgren
Agneta Welander
AnneKristin Johansson
Lennart Engstrand
Kjell Eklind
Inger Adolfsson (vid pennan)

1.Mötets öppnande
Anki hälsade alla välkomna.

2.Kontaktlista för journalister
Kjell föreslog att han via sina kontakter kunde vara till hjälp. Han undersöker och återkommer..

3. Informationsträff för WEBB-ansvariga inom FSSK
Datum 25 februari.
Lennart lägger in alla uppgifter på på hemsidan. Conny Mörke och Kjell har också kontakt i detta ärende.

4. Odlarskola
Åtta gånger planeras, föreläsningar under heldag planeras. Ev någon dag ett studiebesök på Bergianska. Vidare diskuterades kommunikationen mellan Studiefrämjandet och FSSK.

5.Studiedag för FSSK:s styrelse 13 feb
Studiedag gällande ordförandearbetet.

6. Rapport från FSSK
Aktiviteter i samband med Älvsjömässan är på planeringsstadiet.

7. Föreningen Hem och Skola
Rubr förening har fått anslag för att öka intresset för odling bland barn. Kan vara intressant för odlingsföreningar,som har lediga lotter att erbjuda odling för barngrupper.

8. Politikervandrig 2016
Förra årets politikervandring var ett lyckat exempel på att föra ut vår verksamhet till stadens representanter. Framtidsgruppen planerar för liknande aktivitet även i år.

9. Gemensamma möten
Att de olika kommittéerna träffas på gemensamma möten är lärorikt och ett önskemål från vår sida.

10. Nästa möte
Förslag på datum 7 april kl 18.00.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv