en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info.möte 17 mars

Mötesanteckningar från Kommittén för information 2014-03-17.
Tid: 2014-03-17 kl. 18:00
Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20 alternativt; Lövsta Koloniförening.
Närvarande: Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Inger Adolfsson, och Inger Sahlin.
Ej närvarande: Anne-Christine Ekgren, Conny Mörke, Kjell Eklind.
Ordf. Lennart Engstrand
Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Information
Verksamhetsberättelsen
Vi gick igenom texten till verksamhetsberättelsen.

FSSKs spalt i koloniträdgårdstidningen.
Vi diskuterade den spalt vi får av tidningen koloniträdgårdar, bestående av 400 tecken inkl. blanksteg
och logga. Den bör innehålla länkarna till FSSKs hemsida och Facebook och ev. politikervandringar.
Information som skall tas in skall vara Inger S. tillhanda 10 dagar innan slutdatum för redaktionen,
som närmast är den 20:e april. Tidningen kommer sedan ut den 26 maj.
Inger S. har skrivit ett förslag om information om spalten avsedd för ett utskick.
Vi har fått varsitt ex. och skall ta ställning till innehållet innan vi sprider det till anslutna föreningar.

Hemsidor och teknik
Lennart kollar vidare på en plats kallad ”Event” för hemsidan där man kan lägga information i
datumordning om olika händelser; möten träffar etc.

Facebook
Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt.
Pin nålar
Lennart har nu köpt in 50 ex. av en pin nålar med loggan han gjort i sin dator. De är köpta via
minpin.nu. Den första kostar 25 kr inkl frakt och övriga 9 kr styck inkl frakt. De kan nu användas på
trädgårdsmässan och andra tillfällen framöver.

FSSKs föreningslokal
Lokalen kan förutom FSSKs kurser också kan användas av andra anslutna föreningar för möten etc.

Informationskommittens möten
Helga hade önskemål om att mötena planerades för längre tid, ex terminsvist. Det bestämdes att hålla
dessa anslutande FSSKs möten, förslagsvist tisdagar.

Nästa möte
Nästa möte blir den 3:e juni, kl 18:00, 2014. i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20.
Som alternativt förslag vid vackert väder; Lövsta koloniförening.

Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

Vid pennan/tangenten: Helga Holmkvist
Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv