en region i Koloniträdgårdsförbundet

Info. möte 10 februari

Mötesanteckningar från Kommittén för information 2014-02-10.

Tid: 2014-02-10, kl. 18:00

Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:

Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Inger Adolfsson, Anne-Christine Ekgren,
Kjell Eklind och Inger Sahlin.
Ej närvarande: Conny Mörke
Ordf. Anne-Christine Ekgren
Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Ulrika Flodin, chefredaktör för tidningen Koloniträdgården, har meddelat att vi får en spalt i tidningen, bestående av 400 tecken inkl. blanksteg och logga.
Vi har inte fått tidpunkterna för inlämning av information till spalten. Inger Sahlin skall kolla när vi senast måste lämna in denna.

Information

Ann-Christine föreslog att Inger Sahlin skulle kunna sköta om informationen till vår
tidningsspalt. Riktlinjer ges på styrelsemötet.

Hemsidor och teknik

Lennart berättade att det man skall tänka på inför inköp av jord etc. finns på FSSKs hemsida.

Facebook

Facebook info om Stockholm kan skickas till Informationskommittén; Conny Mörke.

Övrigt.

Lennart har gjort ett förslag med loggan i sin dator och skall beställa ett provex. via
minpin.nu. Man kan sedan på styrelsemötet kolla offerter och provexemplar och besluta om
inköp. Förhoppningsvist så är allt klart till trädgårdsmässan som börjar den 20:e mars.

Inger A. har kontakt med Bodil Hammarberg som är stadsarkitekt om att eventuellt ha
dagstugor i ex Järvafältet.

 

Nästa möte

Nästa möte blir den 17:e mars, 2014. i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Sammankallande är Anne-Christine Ekgren.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv