en region i Koloniträdgårdsförbundet

INBJUDAN TILL VÄRDERINGSKURS 2016

Till värderare i stugföreningar anslutna till FSSK

 

Förberedande kurs:                 3 maj för nya värderare
Grundkurs:                              12 och 14 maj ”värdering i teori och praktik”
Frivillig vidareutbildning:       18 maj värderingsverktygets teknik
                                                                                                   

Förberedande kurs är till för nya värderare. Den genomförs tisdagen den 3 maj kl. 18:00-20:30 i Kolonisternas Hus. Kaffe/te serveras före kursen (17:30). Kursen är obligatorisk för blivande/nya värderare och tar upp riktlinjer/an­visningar och hjälpmedel. De nya värderare som deltar ska också delta i grundkursen.

Grundkursen är till för de som gått den förberedande kursen. Även aktiva värderare rekommenderas att genomgå grundkursen vart tredje år, för att inhämta nyheter och utbyta erfarenheter. Grundkursen genomförs i Listuddens koloniområde (samling i föreningshuset). Det finns begränsat antal kursplatser, dock kommer vi se till att minst en deltagare från de anmälda föreningarna får plats.

  • 12 maj 18:00-20:30 Teori (kaffe/te serveras 17:30)
  • 14 maj 09:45-15:30 Praktik (lättare lunch 12:00-13:00)

Frivillig vidareutbildning är till för alla som behöver extra hjälp med värderingsverktyget som används (excelprogrammet). Den genomförs onsdagen den 18 maj kl. 18:00-20:30 i Kolonisternas hus. Den som inte deltar i årets värderingskurs, men är intresserad av denna kurs kan i mån av plats få delta. Vidareutbildningen är avgiftsfri.

Kursavgiften 500:-/deltagare sätts in på FSSKs plusgiro 19 23 81-2. För förening som inte tillhör FSSK är avgiften 700:-/deltagare och deltagare tas emot i mån av plats. Kursavgift skall vara FSSK tillhanda senast 22 april. Inbetald avgift återbetalas endast om anmäld deltagare ej kan beredas plats.

Kursanmälan görs på bifogad blankett, som sänds med e-post till vu@fssk.se eller med vanlig post till FSSK, Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20, 112 51 Stockholm senast 22 april. Hämta anmälningsblankett.  Bekräftelse skickas via e-brev.

FSSKs värderingsmaterial 2016, skickas som vanligt med e-post till stugföreningarnas styrelser i slutet av mars. Kursdeltagare ska ha tagit del av detta material före kursen. Se FSSKs hemsida för närmare information om respektive utbildningsplats.

 

VARMT VÄLKOMNA!


FSSKs kommitté för värderingsfrågor
E-post för anmälan och frågor: vu@fssk.se

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv