en region i Koloniträdgårdsförbundet

Inbjudan till värderingskurs 2013

Till FSSKs stugföreningar; styrelser och värderare

Värderingskursen genomförs i år i koloniträdgårdsföreningarna Stora Mossen (värdering i teori och praktik) och Listudden (värdering av växter och värderingsjuridik). Kursen är alltså indelad i tre avsnitt i år. Kursanmälan förutsätter deltagande i alla tre kursavsnitten. Värderare bör genomgå värderings-utbildning vart tredje år för att hålla kunskaperna aktuella.

Onsdagen den 24 april kl. 18 till ca 20.30 har vi teoridelen i Stora Mossens föreningshus. Koloniföreningen finns i västra delen av Stockholm. Kaffe/Te och smörgås serveras före kursens början, d.v.s. mellan kl. 17 och 18.

Lördag den 27 april kl. 10 till ca 15 äger den praktiska delen rum i Stora Mossens koloniområde. Kaffe/Te och bulle serveras i koloniföreningens föreningshus före kursens början (från kl 9.00). Mitt på dagen serveras en lättare lunch.

Onsdagen den 15 maj, kl. 18 till ca 20.30
har vi växtinformation och växtvärdering med Solveig Sidblad samt juridik för värderare med Anders Nordmark. Båda från Koloniträdgårdsförbundet. Det här kursavsnittet hålls på Listuddens koloniområde i södra Stockholm och kaffe/te serveras i deras föreningshus före kursens början, d.v.s. mellan kl. 17 och 18.
Se FSSKs hemsida för mer information om resp. utbildningsplats/koloniområde.

Kursavgiften är 400:-/deltagare och den sätts in på FSSKs plusgiro 19 23 81-2
. För koloniförening som inte tillhör FSSK är avgiften 600:-/deltagare och deltagare tas emot i mån av plats. Anmälan och kursavgift skall vara FSSK tillhanda senast den 15 april. Inbetald avgift återbetalas inte. (Undantag om plats inte kan beredas.)

Kursanmälan görs på bifogade blankett
som skickas till FSSK, Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20, 112 51 Stockholm eller med e-post till vu@fssk.se före 2013-04-15. Anmälningsblankett finns även på FSSKs hemsida. Bekräftelse skickas via e-brev cirka en vecka före första kursavsnittet.
FSSKs material ”Priser, anvisningar och regler vid värdering av kolonistuga med byggnad” som gäller fr.o.m. 2013-04-01 är under distribution via e-post inom kort. Vi ser gärna att kursdeltagarna har tagit del av detta material före kursen.

VÄLKOMNA!
FSSKs kommitté för värderingsfrågor
E-post: vu@fssk.se
Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv