en region i Koloniträdgårdsförbundet

Inbjudan till värderingskurs 2013

Till FSSKs stugföreningar; styrelser och värderare

Värderingskursen genomförs i år i koloniträdgårdsföreningarna Stora Mossen (värdering i teori och praktik) och Listudden (värdering av växter och värderingsjuridik). Kursen är alltså indelad i tre avsnitt i år. Kursanmälan förutsätter deltagande i alla tre kursavsnitten. Värderare bör genomgå värderings-utbildning vart tredje år för att hålla kunskaperna aktuella.

Onsdagen den 24 april kl. 18 till ca 20.30 har vi teoridelen i Stora Mossens föreningshus. Koloniföreningen finns i västra delen av Stockholm. Kaffe/Te och smörgås serveras före kursens början, d.v.s. mellan kl. 17 och 18.

Lördag den 27 april kl. 10 till ca 15 äger den praktiska delen rum i Stora Mossens koloniområde. Kaffe/Te och bulle serveras i koloniföreningens föreningshus före kursens början (från kl 9.00). Mitt på dagen serveras en lättare lunch.

Onsdagen den 15 maj, kl. 18 till ca 20.30
har vi växtinformation och växtvärdering med Solveig Sidblad samt juridik för värderare med Anders Nordmark. Båda från Koloniträdgårdsförbundet. Det här kursavsnittet hålls på Listuddens koloniområde i södra Stockholm och kaffe/te serveras i deras föreningshus före kursens början, d.v.s. mellan kl. 17 och 18.
Se FSSKs hemsida för mer information om resp. utbildningsplats/koloniområde.

Kursavgiften är 400:-/deltagare och den sätts in på FSSKs plusgiro 19 23 81-2
. För koloniförening som inte tillhör FSSK är avgiften 600:-/deltagare och deltagare tas emot i mån av plats. Anmälan och kursavgift skall vara FSSK tillhanda senast den 15 april. Inbetald avgift återbetalas inte. (Undantag om plats inte kan beredas.)

Kursanmälan görs på bifogade blankett
som skickas till FSSK, Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20, 112 51 Stockholm eller med e-post till vu@fssk.se före 2013-04-15. Anmälningsblankett finns även på FSSKs hemsida. Bekräftelse skickas via e-brev cirka en vecka före första kursavsnittet.
FSSKs material ”Priser, anvisningar och regler vid värdering av kolonistuga med byggnad” som gäller fr.o.m. 2013-04-01 är under distribution via e-post inom kort. Vi ser gärna att kursdeltagarna har tagit del av detta material före kursen.

VÄLKOMNA!
FSSKs kommitté för värderingsfrågor
E-post: vu@fssk.se
Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv