en region i Koloniträdgårdsförbundet

Inbjudan till uppföljningsträff för värderare

Till Koloniföreningens ordförande och/eller kontaktperson för värderingar
samt värderare i FSSKs stugföreningar.

Inbjudan till uppföljningsträff och erfarenhetsutbyte om FSSKs värderingsmaterial/-program och utbildning för värderare.

Inför vårt arbete med uppdatering och översyn av FSSKs värderingsmaterial inbjuder vi aktiva värderare till uppföljningsträff antingen måndag den 11 november eller torsdag den 14 november 2013. Båda träffarna äger rum i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20, med start klockan 18.00.

Aktiva värderares synpunkter på såväl prislistor som hur materialet fungerar är av stort värde för oss. Önskade prisjusteringar, vad saknas (t.ex. tv-antenn) och vad bör tas bort, är frågor vi vill diskutera. Vi tror att erfarenhetsutbyte är en bra form för att vidareutveckla både värderarrollen och värderingsmaterialet/-programmet. Kom och dela med dig av dina erfarenheter och synpunkter! Sänd gärna frågor i förväg tillsammans med anmälan.

Vi behöver dessutom en testpanel för prov av nya versioner av värderings-programmet. Detta för att om möjligt undvika de tekniska problem vi har haft under senare år. Anmäl deltagande till vår e-postadress vu@fssk.se. Ange även operativsystem och applikation som du använder för värderingsprogrammet.

Anmäl deltagare till uppföljningsträffen i e-brev till vu@fssk.se eller i ett brev till Värderingskommittén, Kolonisterna Hus, Hornsbergs strand 20, 112 51 Stockholm. Ange koloniförening samt namn, e-postadress och telefonnummer till värderare som anmäls. Kom också ihåg att ange vilken dag anmälan avser.

Vi har ett visst antal platser i vår lokal och kan därför behöva begränsa antalet deltagare genom att byta dag i förhållande till önskemål. Om detta måste ske tar vi kontakt med berörda personer via e-post/telefon. Träffen är utan kostnad.

Vi emotser föreningens anmälan senast den 4 november.

Varmt välkomna!
Med vänlig hälsning
FSSKs kommitté för värderingsfrågor
Stig A Olsson
Sammankallande i kommittén
Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv