en region i Koloniträdgårdsförbundet

FSSK:s kommittémöte för miljö och studier 2015-11-18

Närvarande: Örjan Sjödin, Gunilla Göran, Kjell Eklind, Birgitta Sandström Lagercrantz, Kerstin Jakobsson, inbjuden gäst Annica Larsdotter

Mötesplats: FSSK:s kansli, Brännkyrkagatan 91

Kurser under augusti- november.

För odlings-studie och miljöansvariga;

”Kolonikockarna”, Tao Somjit Laitho Karlsson och Stefan Dehlén, praktik och teori om att tillaga det vi odlar, i Ekens föreningshus, heldag.

Studiekväll; ”Nyheter inom trädgård”, föreläsare Annica Larsdotter. Information om blanketter, studiebidrag, studiefrämjandet och grupparbete för de inbjudna, avslutning med ”Biologisk mångfald”, föreläsare Kjell Eklind. 25 deltagare. Vi aviserade två utbildningar/möten/år för de här grupperna.

 

Regler och avtal, studieledare Lennart Arkelid, 5 cirkelträffar 11 personer anmälda.

Styrelseutbildning, studieledare Anders Nordmark, skräddarsydd kurs för Skärholmens styrelse.

Styrelseutbildning för ”nya” styrelser efter årsmötena 2016

Odlarskolan 2016, inbjudan går ut till föreningarna i december, sista anmälningsdatum i februari, arbete pågår med att boka föreläsare och lokaler.

Verksamhetsberättelse för år 2015 pågår.

Digitalisering och revidering av ansöknings och redovisningsblanketter för studier i föreningarna.

Att föra in kommitténs minnesanteckningar på FSSK:s hemsida, blir ett rullande uppdrag inom kommittén.

Den 1:a december arbetsmöte med övriga kommittéer i FSSK och Julavslutning med FSSK styrelse, och kommittéer.

Nästa möte den 3 februari 2016

Vid datorn

Gunilla Göran

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv