en region i Koloniträdgårdsförbundet

FSSK:s kommittémöte för miljö och studier 2015-11-18

Närvarande: Örjan Sjödin, Gunilla Göran, Kjell Eklind, Birgitta Sandström Lagercrantz, Kerstin Jakobsson, inbjuden gäst Annica Larsdotter

Mötesplats: FSSK:s kansli, Brännkyrkagatan 91

Kurser under augusti- november.

För odlings-studie och miljöansvariga;

”Kolonikockarna”, Tao Somjit Laitho Karlsson och Stefan Dehlén, praktik och teori om att tillaga det vi odlar, i Ekens föreningshus, heldag.

Studiekväll; ”Nyheter inom trädgård”, föreläsare Annica Larsdotter. Information om blanketter, studiebidrag, studiefrämjandet och grupparbete för de inbjudna, avslutning med ”Biologisk mångfald”, föreläsare Kjell Eklind. 25 deltagare. Vi aviserade två utbildningar/möten/år för de här grupperna.

 

Regler och avtal, studieledare Lennart Arkelid, 5 cirkelträffar 11 personer anmälda.

Styrelseutbildning, studieledare Anders Nordmark, skräddarsydd kurs för Skärholmens styrelse.

Styrelseutbildning för ”nya” styrelser efter årsmötena 2016

Odlarskolan 2016, inbjudan går ut till föreningarna i december, sista anmälningsdatum i februari, arbete pågår med att boka föreläsare och lokaler.

Verksamhetsberättelse för år 2015 pågår.

Digitalisering och revidering av ansöknings och redovisningsblanketter för studier i föreningarna.

Att föra in kommitténs minnesanteckningar på FSSK:s hemsida, blir ett rullande uppdrag inom kommittén.

Den 1:a december arbetsmöte med övriga kommittéer i FSSK och Julavslutning med FSSK styrelse, och kommittéer.

Nästa möte den 3 februari 2016

Vid datorn

Gunilla Göran

Sök
Styrelsen informerar
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Kurser/studiebidrag
Arkiv