en region i Koloniträdgårdsförbundet

FSSK:s kommittémöte för miljö och studier 2015-11-18

Närvarande: Örjan Sjödin, Gunilla Göran, Kjell Eklind, Birgitta Sandström Lagercrantz, Kerstin Jakobsson, inbjuden gäst Annica Larsdotter

Mötesplats: FSSK:s kansli, Brännkyrkagatan 91

Kurser under augusti- november.

För odlings-studie och miljöansvariga;

”Kolonikockarna”, Tao Somjit Laitho Karlsson och Stefan Dehlén, praktik och teori om att tillaga det vi odlar, i Ekens föreningshus, heldag.

Studiekväll; ”Nyheter inom trädgård”, föreläsare Annica Larsdotter. Information om blanketter, studiebidrag, studiefrämjandet och grupparbete för de inbjudna, avslutning med ”Biologisk mångfald”, föreläsare Kjell Eklind. 25 deltagare. Vi aviserade två utbildningar/möten/år för de här grupperna.

 

Regler och avtal, studieledare Lennart Arkelid, 5 cirkelträffar 11 personer anmälda.

Styrelseutbildning, studieledare Anders Nordmark, skräddarsydd kurs för Skärholmens styrelse.

Styrelseutbildning för ”nya” styrelser efter årsmötena 2016

Odlarskolan 2016, inbjudan går ut till föreningarna i december, sista anmälningsdatum i februari, arbete pågår med att boka föreläsare och lokaler.

Verksamhetsberättelse för år 2015 pågår.

Digitalisering och revidering av ansöknings och redovisningsblanketter för studier i föreningarna.

Att föra in kommitténs minnesanteckningar på FSSK:s hemsida, blir ett rullande uppdrag inom kommittén.

Den 1:a december arbetsmöte med övriga kommittéer i FSSK och Julavslutning med FSSK styrelse, och kommittéer.

Nästa möte den 3 februari 2016

Vid datorn

Gunilla Göran

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv