en region i Koloniträdgårdsförbundet

FSSK träff för Fritidsträdgårdsföreningar

Representanter för Fritidsträdgårdsföreningar bjuds här med in till en träff. Er förening har möjlighet att skicka max två personer till ett av tillfällena. Tillsammans med ordförande för FSSK Lennart Pöppel kommer vi diskutera avtalen med staden, stadgefrågor, hur FSSK kan stötta Fritidsträdgårdsföreningarna, vilken hjälp styrelserna kan få m.m.

Stora Mossens föreningshus den 16 april 19:00 – 21:00. http://www.storamossenkoloni.se/ Anmälan görs senast 13 april.

Skarpnäcks föreningshus den 23 april 19:00 – 21:00. http://koloni-skarpnack.se/
Anmälan görs senast 20 april.

FSSKs kommitté för Fritidsträdgårdar
Anmälan görs till Conny Mörke
E-post: conny.morke@telia.com eller telefon 073 – 581 77 15.

Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv