en region i Koloniträdgårdsförbundet

Erbjudande från Studiefrämjandet

Erbjudande till våra medlemsorganisationer

Studiefrämjandet i Stockholm erbjuder samtliga medlemmar i våra medlemsorganisationer 10% rabatt på datakurser på distans.

Samtliga kurser genomförs via en webbaserad utbildningsplattform med hjälp av filmer, dokument, övningsfiler och kommunikation mellan deltagare och lärare.

Egen hemsida i WordPress
WordPress är ett populärt och kostnadsfritt publiceringsverktyg för hemsidor och bloggar, med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Ett bra verktyg både för privatpersoner, företag och organisationer. Kursen finns både som grundkurs och fortsättningskurs. Den kan även specialanpassas för en organisations eller ett företags specialbyggda webbplats.

Officepaketet – Word, Excel eller PowerPoint 2007,  2010, 2013 eller 365
Distanskurserna i Officepaketet ger dig goda kunskaper i Word, Excel och PowerPoint. Vi erbjuder kurser i samtliga aktuella versioner. Under distanskurserna kommunicerar du med läraren och de andra kursdeltagarna och kan på så sätt lyfta moment som du önskar ska tas upp. Vi har även en kurs som heter Nyheterna i Office 2013 eller 365 som vänder sig till dig som har grundkunskaper i något eller några av Officepaketets program och vill få kunskap om de nya versionernas funktioner.

Nyheterna i Windows 8
Har du köpt en ny bärbar dator med Windows 8? Utseendemässigt skiljer sig Windows 8 mycket jämfört med tidigare versioner, åtminstone till att börja med. Denna kurs fokuserar på att ta tillvara de Windowskunskaper man har sedan tidigare och tillämpa dem i Windows 8. Sedan går vi naturligtvis även igenom de nya funktionerna.

Information och anmälan
Här hittar du mer information och anmälan till samtliga distanskurser.  www.studieframjandet.se/sthdistanskurserAnge i meddelandefältet i anmälan vilken som är din medlemsorganisation, så att du får rabatten vi erbjuder.

Välkommen med din anmälan!

Sök
Kurser/studiebidrag
Styrelsen informerar

ÅRSMÖTET I STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR avhålls 20 maj – antingen utomhus hos Koloniträdgårdsförenngen Skarpnäck eller via Zoom som 2020. Besked kommer med kallelsen.

DAGS ATT NOMINERA FÖRTROENDEVALDA. Alla medlemmar i Stockholms Koloniträdgårdars medlemsföreningar kan nominera förtroendevalda fram till 15 april.
Många ska väljas – i år även ny ordförande – och arbetet med att få bästa tänkbara företrädare för regionen tar tid, så valberedningen hoppas få kandidatförslag så snart som möjligt.
Föreslå någon/några/er själva! Komplettera nomineringarna med
– kontaktuppgifter, både till nominerade och den som nominerar
– uppgift om den/de nominerade är tillfrågade. Hämta listan på de förtroendeposter som ska väljas här

MEDLEMSFÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN kan även i år senareläggas och avhållas
utomhus om det är att föredra framför ett digitalt möte. Ett annat alternativ är årsmöte per
capsulam meddelar Koloniträdgårdförbundet, som presenterar hur det går till på sin
hemsida kolonitradgardsforbunet.se

FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Borgarrådet Daniel Helldén har nu lovat titta på frågan och diskutera den med Skatteverket tillsammans med oss, men inget datum är satt ännu. Detta tar tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020

HANDLINGSPLANEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD klubbades den 30 nov. Den
lanserades i ett digitalt seminarium med en paneldebatt med Miljö- och klimatborgarrådet, miljöförvaltningen, organisationer, företag och föreningar. Stockholms Koloniträdgårdars representant redogjorde för koloniträdgårdarnas stora betydelse för stadens biologiska mångfald och att miljödiplomeringen leder till kolonisternas ökade kunskaper och medvetenhet – koloniträdgårdarna är en viktig del i stadens gröna infrastruktur. Hämta handlingsplanen här. Handlingsplan

NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar efter nya områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett område i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar rund om i hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden i våra olika stadsdelar!

Arkiv