en region i Koloniträdgårdsförbundet

Conny Mörke

Rapport Fritidsträdgårdsföreningsträffar 2015

Representanter från våra fritidsträdgårdsföreningar bjöds 2015 in till träffar. Det erbjöds tre möjligheter 16 april i Stora Mossens Koloniträdgårdsförening, 23 april i Skarpnäcks koloniträdgårdsförening samt Kolonisternas Hus den 18 november. Stort tack till Stora Mossens och Skarpnäcks förening för att vi fick låna föreningslokalerna!

Tillsammans med ordförande för FSSK Lennart Pöppel diskuterade vi avtalen med staden, stadgefrågor, hur FSSK kan stötta Fritidsträdgårdsföreningarna, vilken hjälp styrelserna kan få m.m.

Vid dessa möten närvarade FSSKs kommitté för Fritidsträdgårdar, Lennart Pöppel och Conny Mörke ifrån FSSK: s styrelse samt representanter ifrån Skarpnäcks Fritidsträdgårdar, Koloniträdgårdsföreningen Gubbkärret, Igelbäckens Koloniförening, Lillsjöns koloniträdgårdsförening, Snösätra södra Koloniträdgårdsförening, Minnebergsskogens Trädgårdsförening, Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening, Hökarängens Friluftsförening, Ärvinge Fritidsträdgårdsförening och Föreningen Täppans Fritidsträdgård.

Vi gick igenom kontrakten med Stockholms Stad som skrevs 2010 däribland vad som gäller vid uppsägning av medlem, medodlarfrågor, överlåtelse av föreningshus, vikten av att allmänheten känner sig välkomna att besöka/promenera i föreningen (Vilket är tillåtet på den allmänna marken/gångar som finns i föreningen) samt vårt ansvar gällande underhåll och tolkning av reinvestering.

Vi berättade om Forum för Koloniträdgårdar som är en mötesplats för information och samarbete om kolonifrågor mellan Stockholms stad och FSSK. Forumet kom till efter beslut i Stockholms kommunfullmäktige. I Forum för Koloniträdgårdar diskuteras kolonifrågor direkt med tjänstemän från olika förvaltningar i staden. Ett övergripande ansvar för kolonifrågor har Stockholms stad lagt på Trafikkontoret, som också är sammankallande. Normalt möts parterna två gånger per år. Exempel på frågor som diskuterats är bygglovshantering, växthusutformning, dagstugor på odlingslotter, trädäck/altan, gränsdragning mellan reinvestering (staden ansvarar) och underhåll (föreningens ansvar) samt revidering av skriften ”Leve koloniträdgården”.

Nya tider och förhållanden i Sverige ställer kolonirörelsen inför nya utmaningar och behov. Vi ser därför att visa regler måste ändras för att hjälpa dagens odlare. Vi diskuterade önskemål om att höja växthusets maxhöjd 1,5 m, möjligheten att få sätta upp skydd emot bl.a. rådjur samt att få bygga små dagstugor på ca 5 kvm (Utan el och vatten).

Vi diskuterade även försäkringsfrågor och toalett tömningens framtid.

Conny Mörke

FSSKs kommitté för Fritidsträdgårdar
sthlmkoloni.se/kommitteer/kommitten-for-fritidstradgardar/

Politikervandring 8 augusti i fyra koloniföreningar

Den 8 augusti arrangerade FSSK: s Kommitté för Framtidsfrågor årets politikervandringar i fyra föreningar i staden. Inbjudna var Exploateringsnämnden, Forum för koloniträdgårdar, Stadsbyggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, berörda Stadsdelsnämnder och Trafiknämnden i Stockholms stad.

Igelbäckens Koloniförening
sthlmkoloni.se/valkommen-till-fssks-foreningssidor/jarva/igelbackens-koloniforening/
Deltagare: Staffan Svärd (S)
Antonio Nascimento ordförande och Laszlo Levente Donat sekreterare i Igelbäckens koloniförening samt från FSSK närvarade Conny Mörke och Kristina Lindskog.

Antonio och Laszlo började med att visa oss igenom den välodlade föreningen som har ca 160 odlingslotter och ligger ett par hundra meter ifrån Husby tunnelbana och centrum. Vi är många som har haft svårigheter och synpunkter på vädret i år. Men det har inte stoppat denna förening ifrån välskötta gräsmattor, varierad odling och stor skörd. Idag hade vi dock tur med solsken.

Efter promenaden satt vi oss ner tillsammans och fikade. Laszlo hade ordnat kaffe och hembakat med bär ifrån föreningen. Vi fick veta att många medlemmar inte är födda i Sverige och att långt ifrån alla lärt sig tillräckligt än för att förstå styrelsens arbete. Många spenderar mycket tid i föreningen, odlar växter och på sätt som tidigare inte varit vardag i kolonirörelsen inom Stockholms stad. Det finns mycket som är värdefullt i detta. Men man måste samtidigt inse att detta tar mycket tid och energi för den ideella styrelsen samt att alla stadens regler och förordningar inte är anpassade efter detta. Däribland saknas fortfarande rätten att bygga dagstugor och växthus som inte håller måttet.

Vi pratade också om området utanför föreningens som kunde förbättras gällande toaletter för allmänheten och papperskorgarna.

Conny Mörke

Politikervandring i Iris koloniområde lördag den 8 augusti 2015
http://www.iriskoloni.se/
Deltagare: Cecilia Obermuller (MP) ordf. I Bromma stadsdelsnämnd, Johan Heinonen gruppledare för (S) i Bromma Representanter från Iris koloniförening: Mikael Rydberg ordf. Albert Mood Suppleant, samt FSSKs ordförande Lennart Pöppel och Tove Kristiansen som representant för framtidsgruppen i FSSK.

Iris koloniträdgårdsförening är en gammal förening som snart firar 100 år. Den ligger i stadsdelen Ulvsunda i Bromma och består av tre områden. Iris Lillsjön består i dag av 58 stugor. Områdena Riksby och Glia består av 60 respektive 180 stugor som flyttades till sina nuvarande platser 1939 efter att området runt Lillsjön började bebyggas. Enligt Stockholms stadsbyggnadskontor ingår Iris i områden där särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt kulturhistoriska värden.

Promenaden startade vid Lillsjöns koloniområde därefter vidare till Riksby och Glia. Ordförande Mikael berättade om verksamheten i de olika områdena och hur styrelsearbetet fungerar. till stöd fanns även Lennart Pöppel som kunde berätta en hel del historik. Samtliga områden är mycket välbesökta och uppskattade av boenden i området för motion eller sköna promenader.

Kölistan ligger konstant på 200 sökande, så väntetiden är lång för dem som vill ha en stuga. Vi hade också möjligheten att titta på en nybyggd stuga, byggd enligt stadsdelsnämndens tolkningar för byggregler av kolonistugor. Vi fick ett positivt gensvar på att byggnaden inte stämmer överens med i området övrig arkitektur. Cecilia lovade att ta upp ärendet vid nästa sammanträde i stadsdelsnämnden.

Efter en mycket givande promenad avslutade vi med fika och hemgjord rabarberpaj vid naturskön Lillsjön, där även ledamöterna i Iris Per Asplund och Björn Hedman anslöt sig för att svara på frågor och funderingar kring föreningen.

Tove Kristiansen

Anteckningar från politikervandringen på Långholmens koloniområde http://www.langholmenskolonier.se/
Lördagen den 8 augusti 2015

Deltagare: Mathias Leveborn, V, Britten Lagerkvist Tranströmer, S, Åke Öst, ordförande i Långholmens koloniträdgårdsområde samt från framtidsgruppen Urban Ryadal och Monica Breidensjö.

Plats: Långholmens kolonier och Åke Östs lott.

Under Åke Östs ledning promenerade vi genom föreningens kolonier fram till hans lott. Åke informerade om koloniverksamhetens utveckling på Långholmen och särskilt om föreningen och dess utveckling. Odling har skett länge på Långholmen men föreningen bildades först 1983. Den består nu av 66 lotter, varav 32 är odlingslotter och 34 stuglotter, vilka är uppdelade i fyra trädgårdar. En del lotter passar mer för köksträdgårdsodling och andra för blommor och bergspartier. Inriktning på all odling är att den ska vara ekologisk och miljöinriktad. Öppenheten mot allmänheten är viktig och man visar gärna upp sina lotter. Man har en lång kö och för närvarande är väntetiden ca 10 år, vilket visar på behovet av nya odlingsmöjligheter i nya kolonier.

Åke gav oss också en innehållsrik och uppskattad information om kulturhistoriska händelser och byggnader i Långholmens historia och om Linnés botaniska intresse för ön. Det blev ett mycket innehållsrikt möte och de som inte deltog gick verkligen miste om intressant kunskap.

Monica Breidensjö

Skarpnäck
www.koloni-skarpnack.se
8 augusti kom Ewa Larsson tf socialborgarråd till oss i Skarpnäcks koloniförening. Ewa är även ordförande i byggnadsnämnden.

Rundvandringen inom området började med ett besök i ett växthus. Ewa fick själv plocka ”sin” gurka och tomater i växthuset. Därefter berättade vi om de nya reglerna att ett växthus endast får vara 1,5 meter högt. Hon skulle ta med sig frågan då hon ansåg att växthus borde höra hemma i ett koloniområde. Vandringen gick genom området med besök på festplatsen och miljöstationen. Många kolonister kom fram och ville prata med Ewa. Avslutningsvis så inmundigade vi kaffe och äppelkaka i Klubbhuset. Besöket avslutades med att föreningen överlämnade några böcker och skrifter om koloniföreningen.

Vänligen

Örjan Sjödin

Sök
Styrelsen informerar

Aug 2021 
ANALYSERNA AV HÄST- OCH FÅRGÖDSEL visar att de innehåller både
klopyralid, aminopyralid och nykomlingen picloram. Växterna hade ju redan talat sitt tydliga språk, och nu bekräftar analyserna att hästgödseln innehöll
mycket höga nivåer av klopyralid och dessutom picloram. Det gick även att mäta halten av klopyralid i växtproverna. Fårgödslet hade lägre halt klopyralid men tyvärr även aminopyralid. Läs mera här. FOR-analys hästgödsel, FOR-analys tomater, FOR-analys tomatblad, FOR-analys fårgödsel, Bild skadad bondböna.

Stockholms Koloniträdgårdar ställer sig bakom FORs arbete att föra upp frågan till EU och till vårt eget jordbruksdepartement. Senare under året återkommer vi med hur vi alla kan hjälpas för att få pyralid stoppat. För ett stopp är vad som krävs, annars kommer de här gifterna att sippra in i hela kretsloppssystemet. 

Juli 2021
BEKÄMPNINGSMEDEL I GÖDSELPRODUKTER. 
FOR har analyserat organiska gödselmedel, och i mer än hälften fanns rester av bekämpningsmedlen amino- och klopyralid. I testade påsjordar fanns  däremot inga sådana medel. Analysresultaten finns här: FORs pressmeddelande, Analys gödselprodukter och Analys påsjord.
– Så länge amino- och klopyralid är godkända för användning inom EU så finns det en stor risk att detta problem fortsätter, säger FOR i sitt pressmeddelande. Under sommaren fortsätter de analysera prover, också stallgödsel från några av våra medlemsföreningar. 
Fortsättning följer.

Juni 2021
MISSBILDADE VÄXTER kan vara orsakat av ogräsmedlet Pyralid i gödsel, vilket drabbat många kolonister i år. Så här ser det ut bilder. Läs FORs rapport om gift i gödsel och anmäl om du drabbats! Meddela detta till info@sthlmkoloni.se också, och glöm inte ange förening.
 
Maj 2021
ÅRETS FÖRTROENDEVALDA hittar du under ”Vår organisation”. 
 
KATJA JASSEY ÄR VÅR NYA REGIONORDFÖRANDE. Hon är ordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och blev 2020 Årets koloniträdgårdsfrämjare tillsammans med Lena Israelsson för arbetet med ”Orten odlar”, som även fick Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för Innovativt projekt. Katja också engagerad i föreningen Bagisodlarna, gemensamhetsodlingen i Bagarmossen som skapat både en skogsträdgård och en kollektiv hönsgård. 
 
FASTIGHETSTAXERINGAR av kolonistugor föranleder många frågor. Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare. Hämta dokumenten här: Taxering av kolonistugor   Läget i maj 2021   Statistiktabell

 

Okt 2020
NYA OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. 
Idag hoppas ca 9.000 personer kunna få en kolonilott i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp letar områden som kan passa för nya föreningar. Bergiusdalgången (vid Universitet) är på planeringsstadiet, och Farstas stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och planera ett område i Gubbängen och ett i Hökarängen. Men det behövs nya koloniträdgårdsföreningar runt hela staden, så tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 
 
 
Kurser/studiebidrag
HÖSTENS DIGITALA FÖRELÄSNINGAR 
om biologisk mångfald
 
Max 100 deltagare per föreläsning. Först till kvarn! 
 
Onsdag 6 oktober kl 18–20  
BIOLOGISK MÅNGFALD OCH BIN
Digital föreläsning med Isak Isaksson, biolog vid Naturskyddsföreningens rikskansli. Han har under många år arbetat med biologisk mångfald och är författare till flera böcker. 2018 var han med och startade kampanjen ”Rädda bina”. 
Under denna föreläsningen lär du dig hur man designar sin trädgård eller kolonilott för att gynna vilda pollinatörer – humlor, bin, fjärilar, blomflugor m.fl. Det blir också möjligt att ställa frågor.
Anmälan senast 2021-09-29 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”bin” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 20 oktober kl. 18–20
VARFÖR KOMPOSTERA? 
Digital föreläsning med Daniel Björklund Jonsson, verksamhetschef och rektor vid Skillebyholm, mötesplats och centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling.
Under föreläsningen lär du dig komposteringens  grunder, kompostering av trädgårdsavfall, hushållsavfall, latrin och användning av mullen. Även bokashi och en jämförelse mellan konventionell kompostering och bokashi tas upp. Det blir också möjligt att ställa frågor.
Anmälan senast 2021-10-13 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”kompost” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 27 oktober kl. 18–20 
HUR DESIGNAR MAN EN ÖRTKRYDDGÅRD? 
Digital föreläsning med Efva Kinnerfors, styrelseledamot i Svenska Örtasällskapet. Hennes firma ”Efvas örter” erbjuder föreläsningar, workshops och rådgivning. Blogg, youtubekanal, fb och insta under samma namn.
Under föreläsningen lär du dig hur man odlar örter i vårt klimat, vad som är rätt jord för örtodling, hur örter ska bevattnas och om egenskaper hos olika örter.
Anmälan senast 2021-10-20 
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”örter” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
 
Onsdag 3 november kl. 18–20 
HUR KAN VI HANTERA FÖR MYCKET OCH FÖR LITE VATTEN 
VID ODLING?
Digital föreläsning med Ingrid Wesström, forskare vid Statens Lantbruksuniversitet. Ingrid arbetar med vattenfrågor i odlingslandskap på fältnivå. 
Under föreläsningen lär du dig hur du kan ta tillvara, lagra, distribuera och använda regnvatten för att skapa en hållbar, klimatsmart trädgård.
Anmälan senast 2021-10-27
till utbildning@sthlmkoloni.se. Ange ”vatten” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening. Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.
Arkiv