en region i Koloniträdgårdsförbundet

Årets Koloniträdgårdsfrämjare

Årets Koloniträdgårdsfrämjare!Koloniträdgårdsförbundet har till 2014 år Koloniträdgårdsfrämjare beslutat utse

Lars Epstein

Motiveringen lyder som följer Lars har i över 20 år varit verksam som journalist och fotograf på DN och driver sedan ett antal år en blogg på DN:s hemsida. Han har genom sin gärning nått ut till en stor skara läsare och då inte minst beslutsfattare med mycket stor genomslagskraft. Han har som bloggare vid ett flertal tillfällen belyst och gynnat kolonirörelsen. Både som journalist och fotograf förmedlar Lars mycket förtjänstfullt kolonisternas vardag. Han är för Koloniträdgårdsförbundet en självklar Koloniträdgårdsfrämjare.
Sök
Styrelsen informerar

NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE.
Stockholmsregionens ordförande Örjan Sjödin är fr.o.m i år även ordförande i Koloniträdgårdsförbundet. 

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRTROENDEVALDA. Under ”Vår organisation” hittar ni dem som blev våra förtroendevalda på årsmötet. Där finns också verksamhetsberättelsen för 2019, och när årsmötsprotokollet justerats kommer även det att läggas dit. 

OMRÅDEN FÖR NYA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGAR. Idag står ca 9.000 personer på intresselistor för att kunna få en koloniträdgård i Stockholms stad. Regionstyrelsens markgrupp försöker hitta områden som skulle passa för nya föreningar, men de markansökningar som hittills lämnats in har dessvärre avslagits p.g.a. att marken redan är avsedd för annat. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta sökandet, vilket lett till att Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av nämnden nu upprättar kriterier för mark som kan vara lämplig och vilka detaljplanebestämmelser som ska råda för nya odlingsområden. Tipsa ordforande@sthlmkoloni.se om lämpliga områden även i andra stadsdelar! 

 
 
Kurser/studiebidrag

ANSÖKNINGARNA OM STUDIEBIDRAG FÖR 2021 ska vara inlämnade till Koloniträdgårdsförbundet senast 20 november. Så det är hög tid att tala om för föreningens studieorganisatör vad du vill lära dig mer om!

Arkiv